tin mới nhất

Kết quả hoạt động của MTTQ phường Giang Biên 9 tháng đầu năm 2022
Ngày đăng 30/09/2022 | 21:57  | Lượt xem: 307

MTTQ Việt Nam phường Giang Biên kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, góp phần tạo nên sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Mối quan hệ gắn bó giữa mặt trận và các tầng lớp nhân dân ngày càng thân thiết thành một khối thống nhất. Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường đã chung sức, chung lòng cùng Đảng, chính quyền thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững sự ổn định chính trị- trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo niềm tin, sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân. 

Bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, và các chương trình nghị quyết của ngành dọc cấp trên, MTTQ Việt Nam phường Giang Biên đã xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, phát động thi đua yêu nước, triển khai sâu rộng tới cả hệ thống của mặt trận. Xác định công tác tuyên truyền là trọng tâm, MTTQ và các đoàn thể phường Giang Biên đã tổ chức tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, các loại tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, các chính sách về tôn giáo và các nhiệm vụ của địa phương. MTTQ và các thành viên đã tuyên truyền vận động nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XII và bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, gắn với thực hiện chủ đề "Năm dân vận khéo trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị” tiếp tục thực hiện Thực hiện kế hoạch  số 211/KH-QU của quận ủy về phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Long Biên năm 2020 và những năm tiếp theo, cuộc vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” và các phong trào thi đua yêu nước.

9 tháng năm 2022, MTTQ phường Giang Biên đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động gắn với các cuộc vận động do Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ thành phố Hà Nội, MTTQ quận Long Biên phát động. MTTQ và các thành viên đã tổ chức tuyên truyền 5 buổi với 1520 lượt người tham dự, 20/20 buổi tuyên truyền tại các tổ dân phố về người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam, 20 buổi tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm vv...

MTTQ đã phối hợp chặt chẽ với UBND phường chỉ đạo các tổ dân phố tổ chức thành công hội nghị đại biểu nhân dân năm 2022 với chủ đề "Nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” gắn với chủ đề "Năm dân vận khéo trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”. Đã có 20/20 tổ dân phố xin ý kiến tới toàn dân, có 170 ý kiến tập trung bàn các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” qua đó đã phát huy tính dân chủ, sức mạnh tổng hợp của toàn dân và nâng cao ý thức trách nhiệm trong cộng đồng dân cư. 

Năm 2022, đã có 5584/5754 hộ đăng ký gia đình văn hóa; 20/20 tổ đăng ký tổ dân phố văn hóa. Về thực hiện tang văn minh tiến bộ, toàn phường có 43/43 người qua đời thực hiện hỏa táng đạt tỷ lệ 100%. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 11 của thành ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, có 49 đôi đăng ký kết hôn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Do dịnh bệnh Covid-19 bùng phát, MTTQ đã phối hợp với Tiểu ban quản lý di tích phường thực hiện không tổ chức lễ hội. Thực hiện tốt Kế hoạch 211/KH-QU về phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, gắn với xây dựng phường văn minh đô thị , tổ dân phố xanh - sạch - đẹp - văn minh, câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường đã phối hợp tổ chức tổng vệ sinh, chăm sóc cây xanh tại các vườn hoa và các nhà văn hóa, nhà trường với 27 buổi và 6190 lượt người tham gia. Các tổ dân phố đã tuyên truyền vận động các hộ không chăn nuôi gia súc gia cầm trong khu dân cư và không dùng than tổ ong để làm nhiên liệu trong sinh hoạt và kinh doanh, giảm thiểu sử dụng túi ny lon dùng 1 lần khó tiêu hủy, toàn phường còn 5 hộ chăn nuôi ngoài khu vực bãi và 1 hộ đun than do kinh doanh.

Thực hiện kế hoạch dân vận khéo năm 2022 và công trình chào mừng 20 năm ngày thành lập quận Long Biên, MTTQ phường đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện xây dựng tuyến đường hoa dài 700m trồng hoa bằng nguồn xã hội hóa do cán bộ và nhân dân đóng góp.

Thực hiện và vận động tốt các loại quỹ năm 2022: các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” được 157.191.000đồng; quỹ “vì người nghèo” 70.000.000đồng.

9 tháng đầu năm đã thực hiện trích quỹ vì người nghèo tặng hộ cận nghèo và con hộ cận nghèo tết nguyên đán và tết thiếu nhi 1/6, tặng các ông bà là vợ liệt sỹ, thương binh, bệnh binh 11 sổ tiết kiệm, tặng trẻ em con hộ cận nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 2021, hộ khó khăn nhân tết trung thu và vào năm học mới với tổng số tiền là 75.000.000 đồng và các đối tượng thuộc hộ cận nghèo tham gia BHXH tự nguyện.

Trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, Ban thanh tra nhân dân ở phường luôn hoạt động có hiệu quả. MTTQ phường đã giám sát thường xuyên được 25 buổi về TTĐT, TTXD,VSMT và giám sát 6 quy chế dân chủ quận, đã tổ chức lấy 21 buổi lấy ý kiến đánh giá của công dân ở bộ phận 1 cửa với 350 phiếu phát ra, kết quả 348 phiếu đánh giá rất tốt, 02 phiếu đánh giá tốt, 100% trả kết quả đúng hẹn, tiếp dân niềm nở, giải thích rõ dàng. MTTQ đã phối hợp với  UBND tổ thành công 01 hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND quận tại đơn vị bầu cử. Chất lượng của  buổi tiếp xúc được nâng cao, dân chủ, đúng luật. Điều đó càng khẳng định vai trò của MTTQ, các thành viên và nhân dân trong việc tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước với nhân dân. Trong đó, MTTQ các đoàn thể đã thực hiện tốt quy chế giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể theo quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. 

Ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần không nhỏ vào việc giám sát, phát hiện những sai phạm trong quá trình thi công các công trình tại địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được, MTTQ phường Giang Biên tiếp tục vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Bên cạnh đó, MTTQ sẽ không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, xứng đáng là niềm tin của Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần xây dựng phường Giang Biên ngày càng giàu đẹp./.

Một số hình ảnh

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - CT MTTQ phường (đứng bục) trình bày báo cáo

Đ/c Trần Thị Nhuần - Trưởng ban CTMT tổ 9 phát biểu tham luận

Các đại biểu biểu quyết bổ sung ủy viên UBMTTQ phường nhiệm kỳ 2019-2024

Đ/c Nguyễn Hữu Lâm BTĐU phường (Ngoài cùng bên trái) trao quà cho các đồng chí

Nguyên TBCTMT các TDP nghỉ công tác