tin mới nhất

Giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2022
Ngày đăng 30/09/2022 | 17:01  | Lượt xem: 417

Sáng 30/9/2022, tại phòng 2 Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức giao ban dư luận xã hội định kỳ tháng 9/2022

Dự và trực tiếp chủ trì hội nghị có đồng chí Đinh Thị Việt Hà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Tổ trưởng Tổ dư luận xã hội quận và các đồng chí trong Tổ cộng tác viên Dư luận xã hội Quận.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Việt Hà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đã báo cáo kết quả giải quyết DLXH trong tháng 9/2022 và định hướng các nội dung phản ánh tại hội nghị.

Đ/c Đinh Thị Việt Hà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết trong tháng 9/2022

Hội nghị đã có 10 ý kiến phản ánh tình hình dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn Quận xung quanh những vấn đề đã được định hướng trong tháng 9/2022, tập trung vào các nội dung: Về tình hình quốc tế và các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong tháng; tình hình chiến sự giữa Nga và Ucraine; kết quả Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; việc triển khai tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tại các tổ chức cơ sở Đảng; Về kỳ họp thứ chín, HĐND Thành phố khóa XVI; tình hình dư luận xã hội về việc triển khai dự án xây dựng đường vành đai 4; các vấn đề liên quan đến công tác giáo dục trên địa bàn Quận đầu năm học mới (ngày khai giảng, vấn đề sách giáo khoa, các khoản đóng góp đầu năm…); về tình hình an toàn giao thông, trật tự xã hội 9 tháng đầu năm; về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, thi công dự án; thực hiện “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”; cải cách hành chính; giáo dục; giao thông; môi trường; trật tự an toàn xã hội… những vấn đề khác tại địa phương, ngành, cơ sở.

Các đ/c Cộng tác viên phản ánh dư luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thị Việt Hà - Phó trưởng Ban Tuyên giáo  Quận ủy tiếp thu ý kiến phản ánh của các cộng tác viên và đề nghị các cộng tác viên tiếp tục quan tâm nắm bắt DLXH trong tháng 10/2022 như:

1. Tình hình Quốc tế và các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong tháng 10/2022;

2. Tình hình “Chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine…;

3. Về công tác tuyên truyền, triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư  tưởng về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;

4. Về Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII);

5. Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV;

6. Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá  nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố;

7. Về tình hình dư luận xã hội về việc triển khai dự án xây dựng đường vành đai 4;

8. Về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí;

9. Về công tác thông tin tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid -19;

10. Về hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022); Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022);

11. Việc thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố và Quận “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; “Năm dân vận khéo, trọng tâm giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”;

12. Về những vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị,… và các vấn đề bức xúc tại địa phương, đơn vị. 

13. Giám sát các nội dung dư luận phản ánh liên quan đến địa phương, đơn vị trong thời gian qua đã được giải quyết, trả lời, thông tin phản hồi đối với Ban Tuyên giáo Quận ủy;

Trên cơ sở phản ánh của các cộng tác viên dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Quận ủy sẽ tổng hợp đầy đủ báo cáo Thường trực Quận ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy đúng quy định; đồng thời gửi UBND Quận và các đơn vị có liên quan điều tra, xác minh và trả lời các nội dung mà cộng tác viên phản ánh một cách kịp thời để định hướng lại DLXH.