tin mới nhất

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lớp 2) năm 2022
Ngày đăng 08/08/2022 | 14:54  | Lượt xem: 347

Sáng ngày 08/8/2022, Trung tâm Chính trị quận Long Biên phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lớp 2) năm 2022

Dự khai giảng có đồng chí Lê Thùy Linh - QUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; đồng chí Trần Minh Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận. Thạc sĩ Bùi Thị Oanh - Giảng viên khoa Xây dựng Đảng, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong trực tiếp truyền đạt các nội dung đầu tiên tại lớp.

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lớp 2) năm 2022 được mở theo Kế hoạch số 82-KH/QU, ngày 29/12/2021 của Quận ủy Long Biên về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức quận năm 2022 và Quyết định số 549-QĐ/QU, ngày 27/7/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên. Tham dự lớp học có 138 học viên là những quần chúng ưu tú thuộc 22 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Quận ủy Long Biên. Trong quá trình học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu, cập nhật nội dung 05 chuyên đề cơ bản của Tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Chương trình bồi dưỡng gồm các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Viện Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thạc sĩ Bùi Thị Oanh - Giảng viên khoa Xây dựng Đảng, Trường ĐTCB Lê Hồng Phong giảng bài tại lớp

Để đảm bảo cho lớp học đạt kết quả cao, Trung tâm Chính trị Quận đã cung cấp tới học viên đầy đủ tài liệu học tập, đồng thời quán triệt các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, bố trí thời gian tham gia lớp học đầy đủ, đúng giờ và thực hiện nghiêm túc nội quy lớp học.

Sau lễ khai giảng, Thạc sĩ Bùi Thị Oanh - Giảng viên khoa Xây dựng Đảng, Trường ĐTCB Lê Hồng Phong đã truyền đạt chuyên đề "Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam".