tin hoạt động khác

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội làm việc với UBND quận Long Biên về việc triển khai khảo sát đo lường Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức năm 2023
Ngày đăng 06/07/2023 | 16:26  | Lượt xem: 7173

Ngày 04/7/2023, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đã triển khai nhiệm vụ khảo sát tại UBND quận Long Biên.

Trong năm 2023, thành phố Hà Nội chủ trương lấy Chỉ số hài lòng làm 1 trong những tiêu chí đánh giá thi đua của các Sở, ngành, quận, huyện. Do đó, để đáp ứng yêu cầu của Thành phố, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội có những đổi mới trong công tác điều tra xã hội học. Cụ thể, thay vì triển khai vào cuối năm, Viện tiến hành điều tra xã hội học từ thời điểm này, để hoàn thành trong tháng 12/2023, báo cáo UBND Thành phố thông qua và công bố Chỉ số vào tháng 01/2024. Viện cũng đã phân công 132 cán bộ, viên chức và cộng tác viên (là giảng viên, chuyên viên, sinh viên trường ĐH Thủ đô) tham gia 03 đoàn, trực tiếp khảo sát tại 52 đơn vị theo Kế hoạch đã ban hành. Quận Long Biên là một trong 16 đơn vị do Đoàn 1 thực hiện khảo sát.

Đ/c Tạ Minh Thuận, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển KTXH phát biểu tại Hội nghị

Phó Viện trưởng Tạ Minh Thuận, Trưởng Đoàn 1 khảo sát cho biết: Việc tổ chức các đoàn khảo sát tại các Sở, ngành, quận, huyện là để thực hiện Kế hoạch số 121/KH-UBND, của UBND Thành phố về đo lường Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố năm 2023; và Kế hoạch số 120/KH-UBND, của UBND Thành phố về khảo sát, đo lường và nghiên cứu, phân tích sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với một số dịch vụ công: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cấp phép xây dựng; Dịch vụ y tế công; Dịch vụ giáo dục công trên địa bàn Hà Nội năm 2023.

Trong năm 2023, thành phố chủ trương lấy Chỉ số hài lòng làm 1 trong những tiêu chí đánh giá thi đua của các Sở, ngành, quận, huyện. Do đó, để đáp ứng yêu cầu của Thành phố, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội có những đổi mới trong công tác điều tra xã hội học. Cụ thể, thay vì triển khai vào cuối năm, Viện tiến hành điều tra xã hội học từ thời điểm này, để hoàn thành trong tháng 12/2023, báo cáo UBND Thành phố thông qua và công bố Chỉ số vào tháng 01/2024.

Đ/c Vũ Xuân Trường, Phó chủ tịch UBND quận phát biểu

Đồng chí Vũ Xuân Trường, Phó chủ tịch UBND quận tiếp thu những thông tin do Đoàn khảo sát cung cấp. Đồng chí khẳng định lãnh đạo Quận ủy - UBND quận Long Biên luôn coi công tác Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nhiều năm nay luôn duy trì thứ hạng thực hiện chỉ số CCHC cao trong các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đối với chỉ số đánh giá sự hài lòng của công dân, tổ chức (chỉ số SIPAS), quận luôn chú trọng nâng cao tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ, công chức đối với nhân dân, tổ chức đến giao dịch; duy trì, phát huy sáng kiến, sáng tạo trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC …có nhiều hình thức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đến giao dịch, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ hành chính trên địa bàn quận.

Đại diện các phòng ban chuyên môn, đơn vị hiệp quản có thủ tục hành chính được khảo sát, đo lường theo Kế hoạch số 120/KH-UBND cũng trình bày các băn khoăn, vướng mắc đối với nội dung triển khai lấy phiếu khảo sát chỉ số SIPAS để Đoàn giám sát giải đáp ngay tại Hội nghị. Thời gian khảo sát phân bổ từ tháng 7-2023 đến tháng 12-2023. Việc lấy phiếu khảo sát đối với thủ tục hành chính được thực hiện đối với các thủ tục hành chính đã hoàn thành, được tiến hành lấy phiếu tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC. Việc lấy phiếu khảo sát sự hài lòng khối giáo dục được thực hiện tại các nhà trường theo hình thức ngẫu nhiên.

Hai bên cùng thống nhất phối hợp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho điều tra viên lấy phiếu khảo sát chỉ số SIPAS đảm bảo khách quan, minh bạch, đúng tiến độ. Với ý nghĩa chỉ số SIPAS là thước đo mang tính khách quan, phản ánh trung thực kết quả đánh giá của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước thông qua việc cung cấp các dịch vụ hành chính công; quận Long Biên phấn đấu giữ vững, phát huy kết quả thực hiện chỉ số SIPAS đã đạt được trong những năm qua; góp phần đưa Long Biên trở thành một quận đáng sống, chỉ số hạnh phúc cao hơn nữa.