tin hoạt động khác

Họp tập thể UBND quận thông qua một số nội dung trọng tâm!
Ngày đăng 09/06/2021 | 16:34  | Lượt xem: 5878

Sáng ngày 09/6/2021, tại phòng họp 01 UBND quận, Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND quận chủ trì tổ chức cuộc họp tập thể UBND quận.

Mời dự họp có Đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận; các thành viên UBND quận; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, Trung tâm phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND phường Long Biên, Phúc Đồng. Sau khi nghe các cơ quan thường trực báo cáo các nội dung, cùng ý kiến đóng góp của các đơn vị tham dự, đồng chí Chủ tịch UBND quận kết luận như sau:

 1. Về kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ công chức, viên chức: Thống nhất nguyên tắc thực hiện, đảm bảo đúng vị trí việc làm khi điều động, luân chuyển; giao phòng Nội vụ hoàn chỉnh kế hoạch, kết hợp với kế hoạch triển khai chính quyền điện tử Quận.

2. Báo cáo phương án nhân sự luân chuyển, điều động khối trường học năm học 2021-2022: Thống nhất phương án luân chuyển, điều động do cơ quan thường trực tham mưu để báo cáo Thường trực Quận uỷ.

3. Về chủ trương đầu tư cải tạo sửa chữa nhóm dự án sử dụng vốn sự nghiệp (vườn hoa, hè đường, lan can hồ nước, rào chống lấn chiếm sau GPMB…) và giải quyết các dự án tồn đọng, vướng mắc (dự án G.2/CCKO Long Biên và dự án TĐC phường Phúc Đồng):

- Thống nhất chủ trương đầu tư cải tạo, sửa chữa đối với nhóm dự án: Hè đường, vườn hoa, ô cây xanh cách ly, lan can hồ nước, rào chắn chống lán chiếm…để đưa vào thực hiện trong năm 2022.

- Đối với dự án G.2/CCKO phường Long Biên: Thống nhất chủ trương thực hiện dự án.

- Đối với dự án Tái định cư phường Phúc Đồng: Thống nhất dừng dự án để quyết toán, giao các phòng ban đơn vị liên quan tham mưu điều chỉnh quy hoạch và chức năng ô đất.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc họp tập thể UBND quận