tin hoạt động khác

Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin quận thảo luận khung Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT gắn với xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2021 -2026”,
Ngày đăng 05/06/2021 | 10:21  | Lượt xem: 5171

Ngày 04/06/2021, Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin quận (CNTT) tổ chức họp giao ban định kỳ. Dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo Phòng GD&ĐT, lãnh đạo Công an quận. Đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo một số nội dung: kết quả thực hiện 19 nội dung trong Thông báo kết luận của Ban chỉ đạo trong kỳ họp trước; dự thảo khung Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT gắn với xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2021 -2026”,

Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo ghi nhận một số kết quả nổi bật đạt được trong 6 tháng đầu năm năm 2021 như: ứng dụng phần mềm cập nhật kết quả bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức tốt các hội nghị trực tuyến với Thành phố và cơ sở trong tình hình dịch Covid-19; tổ chức tập huấn nhận thức về chính quyền số và chính quyền điện tử …, Kết luận hội nghị, đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Long Biên định hướng một số nội dung chủ yếu trong việc xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT gắn với xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2021 -2026”.

- Về mục tiêu xây dựng Đề án: tìm hướng đi mới, độc đáo, chú trọng đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số; hoàn thành các chỉ tiêu trong chương trình công tác của Thành ủy, chương trình công tác của Quận ủy, Kế hoạch của UBND Thành phố đặt ra.

- Về yêu cầu xây dựng Đề án: đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và văn bản chỉ đạo của cấp trên.

- Về nội dung của Đề án: có lộ trình giải quyết các vấn đề mấu chốt như đầu tư và kết nối hạ tầng, thiết bị đầu cuối, xây dựng Trung tâm điều hành CNTT.

- Tập trung phát triển các nhóm ứng dụng:

+ Nhóm ứng dụng về dịch vụ: phát triển ứng dụng dịch vụ hành chính công, giáo dục, y tế … mục tiêu là phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.

+ Nhóm ứng dụng điều hành nội bộ: phát triển phần mềm tập trung vào các đơn vị có khối lượng công việc lớn, sử dụng nhiều nhân lực để làm việc. Đảm bảo các ứng dụng triển khai trong toàn bộ hệ thống chính trị, kết nối Đảng, Chính quyền, Đoàn thể Quận, Phường. Thực hiện đánh giá, hợp nhất các phần mềm, ứng dụng dùng chung.

+ Nhóm ứng dụng thực hiện giám sát: triển khai các ứng dụng phục vụ công tác quản lý đô thị, quản lý môi trường, quản lý an ninh trật tự…

+ Nhóm ứng dụng quảng bá thương hiệu: phát triển thương hiệu làng nghề, quảng bá du lịch…

- Về bộ máy nhân sự: nhất trí phương án đưa bộ phận CNTT về Ban Quản lý dự án và đầu tư quận, rà soát, xây dựng phương án nhân sự báo cáo, đề xuất cơ chế với Thành phố. Cơ cấu bộ máy đảm bảo có nhân sự của Văn phòng Quận ủy, Văn phòng HĐND&UBND quận, thành viên của một số phường.

- Về đầu tư: đảm bảo nguyên tắc phân kỳ cho từng giai đoạn, từng năm.

- Về tổ chức thực hiện: có mục tiêu và lộ trình cho từng năm, định kỳ tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm./.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đ/c Bùi Dương - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận báo cáo tại hội nghị

 

Đ/c Lê Thanh Xuân - Trưởng phòng TC-KH quận phát biểu tại hội nghị