tin hoạt động khác

Kỳ họp chuyên đề - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 06/04/2021 | 15:24  | Lượt xem: 1853

Sáng ngày 06/4/2021, HĐND quận Long Biên tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND quận.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận cùng toàn thể các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND; Trưởng, Phó các Ban HĐND; Đại biểu HĐND quận khoá III; Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, Y tế, Quản lý đô thị, Ban quản lý dự án ĐTXD, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Chánh án Tòa án nhân dân quận; Đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND các phường Ngọc Thụy, Bồ Đề, Việt Hưng, Thượng Thanh, Đức Giang, Thạch Bàn, Sài Đồng, Phúc Đồng, Phúc Lợi.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Chủ tịch HĐND quận cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quần lần thứ IV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; năm diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh chủ đề chung của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”, Quận triển khai thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB”. Với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong quý 1 năm 2021, kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng, chuyển dịch đúng hướng; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành theo kế hoạch. Công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tập trung triển khai, đảm bảo các quy định của Luật và hướng dẫn của Thành phố. Các nhiệm vụ mới được tập trung triển khai và đạt hiệu quả. Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận tiếp tục được tăng cường, duy trì việc thực hiện nếp sống văn hoá - văn minh đô thị, giữ gìn diện mạo đô thị khang trang, xanh, sạch, đẹp cho từng tuyến đường, trong các TDP và khu vực công cộng trên địa bàn. Công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công với Cách mạng, gia đình chính sách được quan tâm. Văn hoá - xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, phát triển; quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đối ngoại được mở rộng.

(Đồng chí Chủ tịch HĐND quận phát biểu khai mạc kỳ họp)
 

Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND quận, đồng chí Vũ Xuân Trường - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận thay mặt UBND quận trình bày tới kỳ họp các nội dung: Đề nghị bổ sung danh mục dự án và điều hòa kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách quận năm 2021; Xem xét phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đối với 16 dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân; Bổ sung kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc quận Long Biên (Đợt 1 - năm 2021); Đề nghị xem xét, cho ý kiến về việc hỗ trợ kinh phí, ứng vốn ngân sách để triển khai thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến khu tái định cư phường Ngọc Thụy; thực hiện GPMB dự án cải tạo hồ Tư Đình theo Đề án của Thành phố và cải tạo, nâng cấp trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên. Trên cơ sở các tờ trình của UBND quận, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và các ý kiến đóng góp của Đại biểu, 100% Đại biểu đều thống nhất thông qua 06 Nghị quyết tại kỳ họp. Phát biểu bế mạc, đồng chí Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh: Để sớm triển khai đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống, đề nghị UBND quận tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, để các dự án, công trình sớm được triển khai xây dựng đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Thường trực, các Ban, các Tổ Đại biểu, Đại biểu HĐND quận cần tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện, bám sát tinh thần của chủ đề công tác năm 2021 của Quận và Thành phố./.

(Đ/c Vũ Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND quận trình bày các tờ trình tại kỳ họp)