tin hoạt động khác

Kỳ họp chuyên đề tháng 10 - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 05/10/2020 | 08:37  | Lượt xem: 10121

Sáng ngày 02/10/2020, HĐND quận Long Biên tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND quận.

Dự kỳ họp có đồng chí Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận; đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Chủ tịch HĐND quận cùng các đồng chi Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND; Trưởng, Phó các Ban HĐND; Đại biểu HĐND quận khoá III; Trưởng phòng Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, BQL Dự án ĐTXD, Trung tâm PTQĐ; Chi cục trưởng Chi cục thuế, Giám đốc KBNN; các đồng chí Chủ tịch HĐND 14 phường; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường Thạch Bàn, Thượng Thanh, Ngọc Thụy, Việt Hưng, Cự Khối, Giang Biên, Phúc Đồng, Long Biên, Ngọc Lâm.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận cho biết, 9 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng sâu sắc tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, quận đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó. Thu ngân sách đạt 74% dự toán Thành phố giao (bằng 98% cùng kỳ năm 2019). Chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh” tiếp tục được triển khai và tạo sự lan toả trong việc thực hiện nếp sống văn hoá - văn minh đô thị, góp phần tạo nên diện mạo đô thị khang trang, xanh, sạch, đẹp cho từng tuyến đường, trong các TDP và khu vực công cộng trên địa bàn. Công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công với Cách mạng, gia đình chính sách được quan tâm. Văn hoá - xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, phát triển. Công tác phòng chống dịch bệnh được tập trung quyết liệt. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đặc biệt, trong tháng 8/2020, quận Long Biên đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cũng tại Đại hội, đồng chí Phạm Bạch Đằng - Quận ủy viên - Phó chủ tịch HĐND quận đã được Đại hội bầu vào chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra quận ủy. Theo yêu cầu nhiệm vụ, ngày 08/9/2020, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản số 290/HĐND-VP nhất trí việc ông Phạm Bạch Đằng thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND quận khoá III để đảm nhận chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Long Biên.

Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND quận, đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND quận trình bày tới kỳ họp về 04 nội dung: (1) Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách quận năm 2020 và kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020; (2) Cho ý kiến về chủ trương đầu tư các dự án thuộc nhiệm vụ chi Thành phố sử dụng nguồn vốn ngân sách quận Long Biên; (3) Phê duyệt chủ trương đầu tư 04 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 04 dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của quận Long Biên, thành phố Hà Nội; (4) Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp Quận sử dụng nguồn ngân sách phường Thượng Thanh. Đồng chí Vũ Xuân Trường - Quận uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND quận trình bày các Tờ trình về bổ sung, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc quận Long Biên (đợt 3 - năm 2020) và Tờ trình v/v cho ý kiến về việc cân đối nguồn vốn để thực hiện một số dự án thuộc nhiệm vụ chi của Thành phố sử dụng ngân sách quận Long Biên. Đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Ủy viên BTV - Phó Chủ tịch HĐND quận trình bày Tờ trình của HĐND quận về công tác nhân sự.

Trên cơ sở các tờ trình của HĐND, UBND quận, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và các ý kiến đóng góp của Đại biểu, 100% Đại biểu đều thống nhất thông qua  các Nghị quyết tại kỳ họp. Phát biểu bế mạc, đồng chí Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh: Để sớm triển khai đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống, đề nghị UBND quận tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, để các dự án, công trình sớm được triển khai xây dựng đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Thường trực, các Ban, các Tổ Đại biểu, Đại biểu HĐND quận cần tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện, bám sát tinh thần của chủ đề công tác năm 2020 của Quận và Thành phố./.