tin hoạt động khác

Lãnh đạo UBND quận họp xem xét một số nội dung theo Chương trình công tác của UBND quận
Ngày đăng 02/10/2020 | 16:43  | Lượt xem: 12089

Chiều ngày 29/9/2020, tại phòng họp số 01, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Mạnh Hà chủ trì cuộc họp lãnh đạo UBND quận để xem xét một số nội dung theo Chương trình công tác của UBND quận.

Mời dự họp có Đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận; lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận; Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận; Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận; Trưởng các phòng Quản lý đô thị, Tài chính Kế hoạch, Tài nguyên Môi trường, Văn hoá thông tin, Lao động Thương binh và xã hội, Kinh tế, Trung tâm GDNN - GDTX, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất quận; lãnh đạo UBND phường Phúc Đồng; Chi cục trưởng Chi cục thuế quận; Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận Long Biên; đại diện Chủ đầu tư dự án Coma 25 (Phúc Đồng).

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc họp

Tại hội nghị các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND quận, đại diện các phòng, ban, đơn vị đã cho ý kiến thảo luận vào một số nội dung như: xây dựng kế hoạch kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp quận Long Biên và tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề quận Long Biên năm 2020; công tác quản lý, thực hiện duy tu, duy trì, công tác phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn; cho ý kiến về chủ trương đầu tư Văn phòng trung tâm giao dịch giới thiệu sản phẩm và công trình thương mại dịch vụ tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (COMA25) và công tác cán bộ.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND quận thống nhất kết luận một số nội dung như sau:

 1. Về tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp quận Long Biên và Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề quận Long Biên năm 2020 là chùm hoạt động có nhiều ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Quận uỷ, HĐND, UBND quận đối với sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn quận, đồng thời tạo điểm nhấn về các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao gắn với văn hoá làng nghề Lệ Mật cho năm 2020 và các năm tiếp theo. Giao phòng Kinh tế quận tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo và đại diện các đơn vị dự họp, điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch và kèm chương trình chi tiết về các hoạt động trong Tuần lễ. Lưu ý rút gọn một số nội dung đảm bảo có sự tập trung; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chùm hoạt động. Tổng hợp báo cáo xin ý kiến Thường trực Quận uỷ Long Biên.

2. Đối với công tác quản lý, thực hiện duy tu, duy trì, công tác PCCN và vệ sinh môi trường tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn:

- Giao phòng Tài chính - kế hoạch quận phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo quận và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, đánh giá lại thực trạng quản lý tài sản, thực hiện duy tu, duy trì tại các trường học trên địa bàn quận; tổng hợp báo cáo UBND quận.

- Yêu cầu các nhà trường trên địa bàn quận hết sức quan tâm đến công tác quản lý tài sản công và duy tu, duy trì theo quy định và phân công cán bộ chuyên phụ trách theo dõi việc thực hiện.  

- Giao phòng Nội vụ quận đưa nội dung bổ sung nội dung đào tạo, bồi dưỡng về quản lý tài sản công, duy tu, duy trì cơ sở vật chất cho cán bộ, giáo viên nhà trường trong kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2021 của Quận.

3. Về việc cho ý kiến về chủ trương đầu tư Văn phòng trung tâm giao dịch giới thiệu sản phẩm và công trình thương mại dịch vụ tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (COMA25):

- Giao phòng Quản lý đô thị quận tham mưu văn bản báo cáo Thành phố, Sở về các nội dung theo thẩm quyền của UBND quận.

- Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc việc hoàn trả hạ tầng kỹ thuật công cộng tại khu vực khi triển khai thực hiện dự án đã được Thành phố phê duyệt.