tin hoạt động khác

Kỳ họp thứ VIII - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 04/07/2019 | 17:37  | Lượt xem: 2042

Kỳ họp thứ VIII - HĐND quận khoá III họp trong hai ngày, từ ngày 03/7 đến ngày 04/7/2019 để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết HĐND quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân quận trình tại kỳ họp; nghe thông báo về hoạt động và tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên 6 tháng đầu năm 2019.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo Quận uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ; Các đại biểu HĐND quận khoá III; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể; Lãnh đạo Công an, Ban Chỉ huy Quân sự; Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục trưởng Chi cục thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước quận; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ và đại diện cử tri 14 phường trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Chủ tịch HĐND quận khẳng định: Năm 2019 là năm “tăng tốc, bứt phá” để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020. Quận thực hiện năm chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh”, bên cạnh chủ đề chung của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Quận chúng ta bước vào thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ Quận tới cơ sở. Công tác cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản trị hành chính được tập trung chỉ đạo quyết liệt; đồng thời, chú trọng đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các lĩnh vực.

Với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, chuyển dịch đúng hướng. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản hoàn thành theo kế hoạch. Các nhiệm vụ mới được tập trung triển khai và đạt hiệu quả. Thu ngân sách nhà nước đạt cao (68% so với dự toán năm). Chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh” được tập trung triển khai và đạt kết quả rõ nét, đã tạo ra sức lan toả trong việc thực hiện nếp sống văn hoá - văn minh đô thị, góp phần tạp nên diện mạo đô thị khang trang, xanh, sạch, đẹp cho từng tuyến đường, trong các TDP và khu vực công cộng trên địa bàn. An sinh xã hội được quan tâm, chăm lo người có công với cách mạng, gia đình chính sách. Văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, phát triển; quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đối ngoại được mở rộng.

Tuy nhiên, chúng ta cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, đó là: Tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm, tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu; Số vụ tai nạn giao thông và số người thương vong có xu hướng tăng là vấn đề cần đặc biệt quan tâm; Số vụ cháy phát sinh trên địa bàn ở mức cao (tăng 24 vụ so với cùng kỳ); Việc thực hiện nội dung “văn minh” trong Chủ đề công tác năm chưa có kết quả rõ nét; Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện từ tháng 02/2019 đến nay và diễn biến ngày càng phức tạp, việc hỗ trợ các hộ chăn nuôi có đàn lợn bị tiêu huỷ còn chậm so với yêu cầu của Thành phố…

Sau diễn văn khai mạc, HĐND quận tiến hành kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND quận. Theo yêu cầu nhiệm vụ, ông Đàm Văn Huân - Nguyên Phó Chủ tịch HĐND quận đã được Thành uỷ Hà Nội nhất trí việc thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HDDND quận khoá III để đảm nhận chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên. Xuất phát từ yêu cầu củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III và nghị quyết của HĐND quận khoá III đề ra, các Đại biểu đã thống nhất, bầu ông Phạm Bạch Đằng - Quận uỷ viên, Chánh Văn phòng Quận uỷ giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Kết quả bầu cử: 33/34 phiếu đạt 97,05%). Ngay sau khi công bố kết quả bầu cử, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận thay mặt HĐND tặng hoa lưu niệm cho đồng chí Đàm Văn Huân - Uỷ viên BTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên - Nguyên Phó Chủ tịch HĐND quận và mời đồng chí Phạm Bạch Đằng - Quận uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND quận ra mắt và thực hiện nhiệm vụ tại kỳ họp.

Tiếp theo chương trình hội nghị, đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Quận uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND quận báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019 và Tờ trình về việc đề nghị bổ sung nguồn vốn cho vay vào Đề án “Tăng nguồn cho vay giảm nghèo và giải quyết việc làm bằng ngân sách quận Long Biên năm 2011, định hướng đến năm 2015” giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND quận báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018, tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND quận trình bày 03 nội dung: Tờ trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020; Tờ trình điều chỉnh Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị” và các tờ trình về việc xem xét cho ý kiến, phê duyệt chủ trương 07 dự án ĐTXD thuộc thẩm quyền của HĐND quận.

Qua kỳ họp, các đại biểu HĐND quân khoá III đã nghe báo cáo của Thường trực HĐND quận về hoạt động của Hội đồng nhân dân quận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại các Tổ Đại biểu; Thông báo cáo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận về hoạt động và tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo của Toà án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân quận; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND quận và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐND quận.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu đã chất vấn trực tiếp về việc khắc phục các vướng mắc trong công tác lập sổ bộ và triển khai, tổ chức thu thuế tại cơ sở và các giải pháp thu nợ trong năm 2019; giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà chung cư và thực trạng quản lý và đầu tư xây dựng đối với các bãi đỗ xe tĩnh trên địa bàn quận hiện nay và tiến độ tiếp nhận và phương án đầu tư, quản lý các ô cây xanh (thuộc hành lang đường ống dẫn dầu) trong KĐT Việt Hưng... Phần trả lời chất vấn của đại diện UBND quận và các ngành cơ bản đã giải đáp được những thắc mắc của cử tri và đại biểu.

Với tinh thần khẩn trương, dân chủ, tập trung trí tuệ và thống nhất cao, kỳ họp thứ VIII - HĐND quận khoá III đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và thành công tốt đẹp. Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân quận đã thảo luận, phân tích kĩ, toàn diện các vấn đề và quyết nghị thông qua 15 nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân quận.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, thay mặt chủ toạ kỳ họp, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận cảm ơn sự quan tâm, đóng góp tích cực, tâm huyết của cử tri trong toàn quận, các cấp, các ngành, các vị đại biểu khách mời, các vị đại biểu HĐND quận khoá III; đồng thời nhấn mạnh: Năm 2019, song song với thực hiện chủ đề công tác của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, quận triển khai chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh”; để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đề nghị các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo và tổ chức nghiêm túc ngay từ ngày đầu, tháng đầu các chương trình của cấp uỷ, nghị quyết của HĐND quận và các kế hoạch công tác năm. Triển khai nhiệm vụ phải gắn với từng công việc cụ thể, rõ địa chỉ cụ thể và tăng cường sâu sát với cơ sở. Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ."./.

* Một số hình ảnh tại kỳ họp:

(Đ/c Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận phát biểu khai mạc kỳ họp)

 

(Các Đại biểu HĐND quận bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND quận)

 

(Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận chụp ảnh lưu niệm
với đồng chí Đàm Văn Huân - Nguyên PCT.HĐND và đ/c Phạm Bạch Đằng - PCT.HĐND quận)

 

(Đ/c Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND quận trình bày báo cáo tại kỳ họp)

 

(Đại biểu Nguyễn Công Đức đặt câu hỏi chất vấn tại kỳ họp)

 

(Đ/c Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND quận phát biểu tại kỳ họp)