tin hoạt động khác

Danh sách Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường được bổ nhiệm khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 02/07/2021 | 11:23  | Lượt xem: 17423

Thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; Thông báo của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên về công tác cán bộ; Công văn của Sở Nội vụ về việc thẩm định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường; chuyển công chức làm việc tại UBND phường thành công chức do UBND quận quản lý; Chủ tịch UBND quận Long Biên đã ký Quyết định bổ nhiệm 14 Chủ tịch, 28 Phó Chủ tịch UBND phường trên địa bàn quận.

Danh sách và Quyết định xem chi tiết tại đây:

1. Danh sách Chủ tịch UBND phường

STT

Họ và tên

Chức vụ/Đơn vị

Số QĐ

bổ nhiệm

1

Nguyễn Văn Luyện

Chủ tịch UBND phường Bồ Đề

QĐ số 3273/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

2

Ngô Văn Nam

Chủ tịch UBND phường Cự Khối

QĐ số 3279/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

3

Lương Hồng Điệp

Chủ tịch UBND phường Đức Giang

QĐ số 3274/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

4

Đặng Việt Phương

Chủ tịch UBND phường Gia Thụy

QĐ số 3267/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

5

Đặng Thị Thúy Vân

Chủ tịch UBND phường Giang Biên

QĐ số 3275/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

6

Nguyễn Đức Hùng

Chủ tịch UBND phường Long Biên

QĐ số 3276/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

7

Vũ Ngọc Hiệp

Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm

QĐ số 3268/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

8

Nguyễn Tiến Dũng

Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy

QĐ số 3455/QĐ-UBND ngày 29/6/2021

9

Nguyễn Quang Toản

Chủ tịch UBND phường Phúc Đồng

QĐ số 3269/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

10

Chu Thị Huế

Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi

QĐ số 3277/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

11

Vũ Tiến Hưng

Chủ tịch UBND phường Sài Đồng

QĐ số 3270/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

12

Nguyễn Văn  Thắng

Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn

QĐ số 3271/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

13

Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND phường Thượng Thanh

QĐ số 3278/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

14

Nguyễn Kim Ánh

Chủ tịch UBND phường Việt Hưng

QĐ số 3272/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

 

2. Danh sách Phó chủ tịch UBND phường

 

STT

Họ và tên

Chức vụ/Đơn vị

Số QĐ

bổ nhiệm

1

Trần Mạnh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề

QĐ số 3244/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

2

Lưu Ngọc Tiến

Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề

QĐ số 3245/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

3

Phạm Thị Thùy Dung

Phó Chủ tịch UBND phường Cự Khối

QĐ số 3246/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

4

Đào Tiến Dũng

Phó Chủ tịch UBND phường Cự Khối

QĐ số 3247/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

5

Cồ Văn Huế

Phó Chủ tịch UBND phường Đức Giang

QĐ số 3239/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

6

Nguyễn Thị Thuần

Phó Chủ tịch UBND phường Đức Giang

QĐ số 3258/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

7

Lương Thành Trung

Phó Chủ tịch UBND phường Gia Thụy

QĐ số 3249/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

8

Đinh Tiến Cương

Phó Chủ tịch UBND phường Gia Thụy

QĐ số 3248/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

9

Đoàn Văn Tình

Phó Chủ tịch UBND phường Giang Biên

QĐ số 3250/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

10

Nguyễn Thị Hoài

Phó Chủ tịch UBND phường Giang Biên

QĐ số 3280/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

11

Nguyễn Trung Kiên

Phó Chủ tịch UBND phường Long Biên

QĐ số 3259/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

12

Ngô Tuấn Ngọc

Phó Chủ tịch UBND phường Long Biên

QĐ số 3260/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

13

Nguyễn Văn Tiến

Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm

QĐ số 3251/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

14

Trần Hồng Việt

Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm

QĐ số 3261/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

15

Lê Thị Bích Hoài

Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy

QĐ số 3457/QĐ-UBND ngày 29/6/2021

16

Lê Đăng Lễ

Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy

QĐ số 3262/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

17

Hoàng Hữu Lợi

Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Đồng

QĐ số 3241/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

18

Phạm Thị Bích Hằng

Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Đồng

QĐ số 3252/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

19

Phạm Hoài Nam

Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi

QĐ số 3240/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

20

Trần Quốc Khánh

Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi

QĐ số 3253/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

21

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phó Chủ tịch UBND phường Sài Đồng

QĐ số 3254/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

22

Hồ Việt Phúc

Phó Chủ tịch UBND phường Sài Đồng

QĐ số 3263/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

23

Lê Minh Tiến

Phó Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn

QĐ số 3255/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

24

Bùi Trí Đức

Phó Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn

QĐ số 3256/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

25

Bùi Quang Cự

Phó Chủ tịch UBND phường Thượng Thanh

QĐ số 3242/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

26

Trần Thị Thanh Hồng

Phó Chủ tịch UBND phường Thượng Thanh

QĐ số 3257/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

27

Giáp Thanh Nhàn

Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng

QĐ số 3264/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

28

Nguyễn Tuấn Kiên

Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng

QĐ số 3243/QĐ-UBND ngày 25/6/2021