tin hoạt động khác

Nghị định 32/2021/NĐ-CP thi hành thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội
Ngày đăng 01/04/2021 | 16:00  | Lượt xem: 3583

Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thuộc Thành phố Hà Nội phải tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân trong phường ít nhất 02 lần/năm, trước kỳ họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân quận, thị xã. Tùy thuộc vào quy mô dân số của phường, Chủ tịch phường có thể tổ chức đối thoại với nhân dân qua các đại diện tổ dân phố. Ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm thông báo công khai về thời gian, địa điểm nội dung hội nghị trước khi tổ chức tối thiểu là 07 ngày.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường được giữ chức vụ tối đa 05 năm cho mỗi lần bổ nhiệm, tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực. Mặt khác, Chủ tịch phường không được giữ chức vụ quá 10 năm liên tục ở cùng một đơn vị hành chính phường.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký.

Nội dung Nghị định 32/2021/NĐ-CP xem chi tiết tại đây