tin hoạt động khác

Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm quận Long Biên họp thông qua kết quả chấm sáng kiến kinh nghiệm năm 2020
Ngày đăng 31/12/2020 | 17:26  | Lượt xem: 2688

Chiều ngày 29/12/2020, Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm quận Long Biên tổ chức họp thông qua kết quả đánh giá, chấm sáng kiến kinh nghiệm quận Long Biên năm 2020.

Thực hiện công văn số 17/HĐTĐKT ngày 26/10/2020 của Hội đồng thi đua khen thưởng quận về việc hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm năm 2020; Quyết định số 7488/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 về việc kiện toàn Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm;

Hội đồng xét duyệt SKKN đã tiếp nhận  94 hồ sơ đề nghị công nhận Sáng kiến kinh nghiệm. Sau qua trình làm việc nghiêm túc của các thành viên Hội đồng, ngày 25/12/2020, Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm đã tiến hành họp, báo cáo về kết quả chấm sáng kiến kinh nghiệm của từng thành viên Hội đồng và xin ý kiến đối với các hồ sơ có nội dung cần quan tâm, làm rõ thêm. Tại cuộc họp, đồng chí Đinh Thị Thu Hương, Phó chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng đã điều hành thảo luận cùng các thành viên trong Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm và thống nhất đối với các sáng kiến có tính mới, hiệu quả rõ rệt cũng như những đề tài thiếu tính mới, không có số liệu minh chứng về hiệu quả. Đối với các đề tài còn ý kiến chưa thống nhất, thiếu minh chứng về nội dung diễn giải trong tài liệu, Hội đồng chuyển lại cho tác giả sáng kiến bổ sung, giải trình.

Ngày 29/12/2020, Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm tiến hành họp thẩm định lần 2 kết quả chấm sáng kiến kinh nghiệm năm 2020. Tại cuộc họp, Hội đồng đã phân tích, thảo luận kỹ tập trung vào những đề tài, giải pháp đã được bổ sung thông tin để làm rõ. Sau thời gian làm việc, Hội đồng thống nhất công nhận sáng kiến kinh nghiệm đối với 81 đề tài (Trong đó khối Quận uỷ là 36 đề tài, UBND quận 26 đề tài, khối phường 19 đề tài); 13 đề tài không đáp ứng yêu cầu (Khối quận uỷ 01, khối UBND quận 05, khối phường 07 đề tài).

Đồng chí Đinh Thị Thu Hương khẳng định, cần quan tâm, nhân rộng phong trào thi đua “sáng kiến, sáng tạo” trong lao động, công tác của cán bộ, công chức, người lao động; đồng thời áp dụng, nhân rộng, phát huy hiệu quả các sáng kiến kinh nghiệm những sáng kiến kinh nghiệm đã được công nhận./.