tin hoạt động khác

Long Biên giao kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021
Ngày đăng 25/12/2020 | 18:03  | Lượt xem: 2511

Ngày 23/12/2020, tại Hội trường Quận ủy Long Biên,UBND quận đã tổ chức Hội nghị giao kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, dự toán thu chi ngân sách năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Quận ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận, Trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, Chi cục trưởng Chi cục thuế, Giám đốc KBNN quận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 14 phường thuộc Quận

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo đại diện các đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục thuế, Kho bạc Nhà nước Long Biên đã báo cáo một số nội dung trọng tâm trong việc thực hiện quyết định số 7668/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Kinh tế - Xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 của quận Long Biên, gồm: Quán triệt chủ đề năm 2021 của Thành phố Hà Nội là Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, của quận Long Biên là “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng” và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2021 được giao; Một số điểm cần lưu ý trong công tác giao, thực hiện kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; Một số nội dung trọng tâm triển khai công tác thu thuế năm 2021 và một số điểm cần lưu ý trong công tác khóa sổ, thanh quyết toán năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận đã ghi nhận và biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội năm 2020. Xác định năm 2021 là một năm rất quan trọng trong kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2021-2025 của quận, với quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch Kinh tế - Xã hội, đồng chí lưu ý các đơn vị cần thực hiện một số nội dung sau:

- Các đơn vị rà soát toàn bộ các nhiệm vụ được giao, căn cứ kết quả thực hiện năm 2020, kế hoạch năm 2021 để điều chỉnh nhiệm vụ phù hợp, đề xuất lãnh đạo UBND quận thống nhất để tổ chức thực hiện.

- Thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ, công chức hàng tháng, gắn trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, tăng cường kiểm tra công vụ.

- Các đơn vị khẩn trương tham mưu UBND quận kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, lĩnh vực, có lộ trình cụ thể, hoàn thành xong trước 08/01/2021.

 - Về thu ngân sách: Xác định nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021 là rất khó khăn về nguồn, do đó cần tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành dự toán năm 2021 ở mức cao nhất. Để thực hiện tốt nội dung này, đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy tăng cường chỉ đạo các phường về nhiệm vụ thu ngân sách, Đảng ủy các phường họp và có các chuyên đề về thu ngân sách để chỉ đạo, kiểm soát, có giải pháp để thực hiện tốt công tác thu ngân sách. Phòng Tài chính kế hoạch phối hợp Chi cục thuế xây dựng phương án thu ngân sách năm 2021 và triển khai các chuyên đề về thu thuế ngoài quốc doanh, thu lệ phí trước bạ nhà đất, thu tiền sử dụng đất, giao các đồng chí Phó chủ tịch UBND quận trực tiếp chỉ đạo.

- Về chi ngân sách: các đơn vị khẩn trương lập dự toán chi 2021, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ gắn với kế hoạch để thực hiện. Ngoài ra đối với công tác khóa sổ, thanh quyết toán ngân sách năm 2020, giao phòng Tài chính –Kế hoạc phối hợp Kho bạc nhà nước Long Biên triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.