tin hoạt động khác

Giao ban Ban chỉ đạo công nghệ thông tin quận tháng 12 năm 2020
Ngày đăng 23/12/2020 | 10:48  | Lượt xem: 2815

Ngày 22/12/2020, Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin quận (CNTT) tổ chức họp giao ban định kỳ. Dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo Phòng GD&ĐT. Đồng chí Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo một số nội dung: đánh giá hiện trạng hạ tầng CNTT quận về hạ tầng kỹ thuật CNTT và phần mềm ứng dụng; đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong 06 tháng đầu năm 2021, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với xây dựng Chính quyền điện tử quận Long Biên giai đoạn 2021-2025”.

Đ/c Bùi Dương - Phó chánh Văn phòng HĐND&UBND quận báo cáo Ban chỉ đạo

 

Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo ghi nhận kết quả đạt được trong năm 2020, cho ý kiến chỉ đạo đối với một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 đầu năm 2021 và định hướng một số nội dung chủ yếu trong việc xây dựng Đề án CNTT giai đoạn 2021 - 2025.

- Về đầu tư, khai thác, sử dụng hạ tầng CNTT theo hướng thông minh nhất, đáp ứng nhanh nhất yêu cầu trước mắt nhưng đảm bảo không bị lạc hậu so với thời đại, không để xảy ra tình trạng đầu tư lãng phí. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ của Chương trình 01-Ctr/QU đặt ra, đảm bảo đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất cho các cơ quan, đơn vị làm việc một cách hiệu quả.

- Về hạ tầng cơ sở vật chất:

   + Giao cơ quan thường trực nghiên cứu đưa ra giải pháp kỹ thuật giúp tăng tốc hệ thống máy chủ hiện có.

   + Rà soát đồng bộ thiết bị đầu cuối của phường; nghiên cứu phương án tổ chức giao ban trực tuyến giữa quận và cơ sở bằng phương án thuê dịch vụ trọn gói, đặt hàng đơn vị có uy tín lớn, có giải pháp bảo mật tốt;

   + Về mua sắm thay thế máy tính, máy in và các trang thiết bị CNTT giao phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo quy định hiện hành.

   + Về nâng cáo chất lượng hệ thống mạng không dây (wifi) và sửa chữa hệ thống điện thoại bàn của Quận: yêu cầu có giải pháp hoàn thiện trong tuần tới.

- Về các phần mềm, ứng dụng:

   + Về phần mềm Quản lý văn bản: rà soát lại các thao tác, luồng xử lý văn bản, tránh rườm rà, đảm bảo liên thông được giữa Quận uỷ và UBND Quận.

   + Về phần mềm Điều hành tác nghiệp: ban hành quy định, đôn đốc các đơn vị vận hành đầy đủ các chức năng, khai thác hết các tính năng của phần mềm, theo dõi đánh giá thí điểm 6 tháng báo cáo lại Ban chỉ đạo. Nghiên cứu bổ sung thêm nhiệm vụ giao việc của Quận uỷ sang UBND Quận.

   + Về các phần mềm khối GĐ&ĐT: thống kê lại nhu cầu về mặt dữ liệu, phân loại, lựa chọn các ứng dụng cần thiết nhất để tạo lập cơ sở dữ liệu dùng chung, làm việc với nhà cung cấp tốt nhất để triển khai thực hiện.

- Về Đề án CNTT giai đoạn 2021-2026: giao cơ quan thường trực nghiên cứu triển khai với mục tiêu thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu của Chương trình 01-Ctr/QU khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra, báo cáo Ban chỉ đạo trong kỳ họp tới.

- Về thu phí điện tử trong các trường học: đây là chủ trương đúng đắn, khoa học, đề nghị UBND quận chỉ đạo phòng GD&ĐT định hướng các trường thực hiện.

- Giao phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND&UBND rà soát báo cáo đề xuất nhân sự của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo CNTT trong phiên họp tới.

- Mời chuyên gia am hiểu phương pháp xây dựng chính quyền điện tử, chính phủ điện tử của Trung ương, Thành phố về tập huấn và đánh giá, tư vấn cho Quận Long Biên để triển khai đúng định hướng./.