Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hội nghị lần thứ 06 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 28/04/2021 | 15:54  | Lượt xem: 381

Ngày 28/4/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá IV tiến hành hội nghị lần thứ 06. Đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận uỷ chủ trì và kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng Thành ủy theo dõi Quận; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025; đ/c Đỗ Mạnh Hải - Chủ tịch HĐND Quận; Ủy viên UBKTQU; Trưởng các phòng, ban và đoàn thể CT-XH Quận; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 14 Phường; Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận và cho ý kiến đối với dự thảo 09 Kế hoạch thực hiện 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội, giai đoạn 2021-2025. Các ý kiến phát biểu đã tập trung thảo luận các chỉ tiêu, nhiệm vụ được nêu trong các dự thảo Kế hoạch.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, phát huy trí tuệ; trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, các đại biểu dự Hội nghị, ý kiến phát biểu kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên quyết nghị:

1. Thông qua dự thảo 09 Kế hoạch của Quận ủy thực hiện 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, giai đoạn 2021-2025.

2. Giao Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được phân công làm Thường trực của các Kế hoạch thực hiện 10 Chương trình của Thành ủy: tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị, kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy, hoàn thiện các Kế hoạch để ban hành văn bản chính thức, làm cơ sở để tổ chức thực hiện.

3. Giao Văn phòng Quận ủy, căn cứ kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy ban hành Thông báo Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 để các cơ quan, đơn vị căn cứ tổ chức thực hiện./.