Tin tức - Sự kiện nổi bật

Toạ đàm đánh giá thực trạng việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở
Ngày đăng 29/05/2023 | 08:15  | Lượt xem: 445

Ngày 26/5/2023 tại phường Việt Hưng, Ban Chủ nhiệm Chương trình số 01-CTr/QU của Quận uỷ tổ chức hội nghị Toạ đàm đánh giá thực trạng việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố theo Đề án số 21-ĐA/TU của BTV Thành uỷ và Đề án số 15-ĐA/QU của BTV Quận uỷ.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Nhật - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành uỷ; đồng chí Cao Trung Hiếu - Trưởng phòng Quận-huyện-thị Ban Tổ chức Thành uỷ; đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư thường trực Quận uỷ; đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận uỷ; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng, VPQU, UB MTTQ, các đoàn thể CT-XH, phòng Nội vụ, TCKH Quận, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường và đại diện Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, lãnh đạo các tổ dân phố trên địa bàn Quận.

Báo cáo và các ý kiến phát biểu, thảo luận tại hội nghị đã tập trung phân tích, đánh giá về công tác quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án và kết quả sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố từ tháng 10/2919 đến nay.

Có thể nói, việc triển khai thực hiện Đề án có sự vào cuộc và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở, được tiến hành từng bước, đảm bảo chặt chẽ, thận trọng, công khai, dân chủ và theo lộ trình phù hợp; từng bước tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cơ sở; giảm chi ngân sách; góp phần đưa Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đi vào cuộc sống. Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình ngay từ cơ sở, tuyệt đối không để các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá. Công tác phân công nhiệm vụ, đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách phường, tổ dân phố được duy trì thực hiện tốt.

Số lượng người hoạt động không chuyên trách phường, tổ dân phố tuy giảm nhưng nâng cao về chất lượng. Đội ngũ cán bộ hiện nay có uy tín, kinh nghiệm công tác, rất tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc. Số cán bộ có trình độ đại học và trên đại học tại tổ dân phố chiếm 54,16%, tại phường là 71,28%. 238/238 người hoạt động không chuyên trách phường, tổ dân phố được Đảng uỷ phường đánh giá là đáp ứng và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Từ khi triển khai thực hiện Đề án, việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết cấp ủy nhanh chóng, kịp thời. Công tác phối hợp giữa cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể CT- XH có nhiều thuận lợi, giúp nâng cao chất lượng công việc. Thu nhập của cán bộ không chuyên trách tăng lên khi kiêm nhiệm thêm chức danh. Đối với các đồng chí trong diện tinh giản đã được quan tâm động viên kịp thời. Đến nay, không có đơn thư khiếu kiện liên quan đến việc triển khai Đề án. An ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn Quận được giữ vững. Nhìn chung việc triển khai thực hiện các nội dung đều đáp ứng tiến độ và yêu cầu. Mô hình kiêm nhiệm cấp phường, tổ dân phố cơ bản phù hợp, hiệu quả

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thời gian đầu thực hiện Đề án, việc lựa chọn mô hình, tổ chức thực hiện các phương án bố trí, sắp xếp còn nhiều lúng túng; việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ không chuyên trách có nội dung còn chồng chéo; cơ chế phối hợp trong tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ chưa rõ (đến nay đã cơ bản được khắc phục). Một số phường, tổ dân phố có do diện tích rộng, dân số đông (có nơi địa bàn trải rộng, dân cư phân tán) trong khi đội ngũ cán bộ phường, tổ dân phố giảm do phải bố trí kiêm nhiệm nên khó khăn trong công tác quản lý, theo dõi địa bàn. Mặc dù chế độ chính sách đã tăng nhưng vẫn ở mức thấp, chưa đảm bảo cuộc sống nên một số cán bộ phường, tổ dân phố đã nghỉ công tác, chưa có cán bộ thay thế, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Một số công chức, viên chức, cán bộ chuyên trách đoàn thể phường kiêm nhiệm thêm chức danh chưa bố trí được nhiều thời gian để thực hiện nhiệm vụ của chức danh kiêm nhiệm, khó khăn về nhân sự quy hoạch cấp trưởng MTTQ, các đoàn thể CT-XH phường.

Hội nghị đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đồng thời kiến nghị, đề xuất với Trung ương, Thành phố một số nội dung: (1) Quy định vị trí Văn phòng đảng ủy phường là công chức khối Đảng; (2) Nghiên cứu, điều chỉnh chế độ thông tin báo cáo, cải cách hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị khối Đảng, chính quyền, đoàn thể để giảm tải công việc cho cơ sở; (3) Điều chỉnh tăng định mức kinh phí chi cho người hoạt động không chuyên trách phường và tổ dân phố để cán bộ yên tâm công tác.

Đ/c Nguyễn Hồng Nhật - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Nhật - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU tại quận Long Biên. Việc bố trí sắp xếp chức danh kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách phường, tổ dân phố là một chủ trương đúng đắn của Thành uỷ đã được Quận, 14 phường, các tổ dân phố trên địa bàn nghiêm túc quán triệt, thực hiện với cách làm sáng tạo, phù hợp, sát với thực tiễn. Hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, nâng cao về chất lượng. Để tiếp tục đưa Đề án đi vào cuộc sống, đồng chí đề nghị cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể CT-XH Quận và cơ sở tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 210 -TB/TU ngày 08/4/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ; chú trọng rà soát, đánh giá đúng thực trạng các mô hình kiêm nhiệm đang thực hiện để điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp. Quan tâm đến các địa bàn phức tạp, trọng điểm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nơi có mật độ dân số cao, địa hình phức tạp hoặc có yếu tố đặc thù để thực hiện việc sắp xếp, bố trí cho phù hợp. Thường xuyên hỗ trợ, quan tâm động viên đến cán bộ cao tuổi đang công tác tại phường, tổ dân phố. Cập nhật, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các ngành, lĩnh vực và nghiêm túc thực hiện. Chú trọng công tác định hướng nội dung sinh hoạt hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ tổ dân phố. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở, tập trung cập nhật kiến thức, trang bị phương pháp làm việc, kỹ năng ứng dụng CNTT, xử lý tình huống phát sinh.

Đ/c Ngô Mạnh Điềm, Phó Bí thư thường trực Quận uỷ phát biểu kết luận

Thay mặt Thường trực Quận uỷ, Ban Chủ nhiệm Chương trình số 01 của Quận uỷ, đồng chí Ngô Mạnh Điềm, Phó Bí thư thường trực Quận uỷ đã phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội. Thống nhất với các nhiệm vụ giải pháp trong báo cáo đã nêu, đồng chí yêu cầu các phòng, ban, ngành thuộc Quận tiếp tục rà soát các quy định, chế độ thông tin báo cáo để giảm tải công việc cho cơ sở. Đề nghị các đơn vị xây dựng lịch làm việc khoa học, đánh giá cán bộ đảm bảo khách quan, công khai, thực chất, toàn diện; tiếp tục quan tâm xây dựng nguồn cán bộ kế cận có chất lượng. Đồng chí đề nghị các đơn vị Quận, phường và tổ dân phố trên địa bàn với quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên.

Một số hình ảnh tại hội nghị: