Tin tức - Sự kiện nổi bật

Họp Ban sưu tầm, biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ quận Long Biên, giai đoạn 2013-2023
Ngày đăng 21/09/2022 | 17:05  | Lượt xem: 345

Ngày 20/9/2022, Quận ủy Long Biên tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến lần 1 vào dự thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ quận Long Biên, giai đoạn 2013-2023.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó bí thư thường trực Quận ủy, Trưởng ban sưu tầm, biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ quận Long Biên, giai đoạn 2013-2023; đồng chí Trần Tuấn Sơn - Giảng viên cao cấp viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện đơn vị tư vấn; đồng chí Nguyễn Trung Huy - Chuyên viên phòng LLCT-LSĐ, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các đồng chí thành viên Ban sưu tầm, biên soạn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Tuấn Sơn - Giảng viên cao cấp viện LSĐ - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo tóm tắt kết cấu nội dung bản thảo lần 1 cuốn Lịch sử Đảng bộ quận Long Biên, giai đoạn 2013-2023.

Đ/c Trần Tuấn Sơn - Giảng viên cao cấp, Viện Lịch sử Đảng

báo cáo tóm tắt dự thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ quận Long Biên, giai đoạn 2013-2023

 

Các đại  biểu phát biểu ý kiến đóng góp 

Đ/c Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư thường trực Quận ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, trên cơ sở tham mưu của đơn vị tư vấn và 06 ý kiến đóng góp của các đại biểu cùng thành viên Ban sưu tầm, biên soạn, đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư thường trực Quận ủy cơ bản thống nhất với các nội dung của bản thảo và đề nghị:

1. Viện Lịch sử Đảng tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên và bổ sung, chỉnh sửa bản thảo sau hội nghị đóng góp, đảm bảo tiến độ thời gian trước ngày 30/10;

2. Ban Tuyên giáo Quận ủy căn cứ Kế hoạch số 56-KH/QU ngày 03/6/2021, tiến hành sưu tầm, biên soạn bổ sung và tái bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ quận Long Biên, giai đoạn 2003-2023”, xây dựng biểu tiến độ chi tiết các nội dung, thời gian thực hiện từ nay đến năm 2023;

3. Các phòng, ban, đơn vị tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy cung cấp đầy đủ các tư liệu đảm bảo tiến độ hoàn thành cuốn Lịch sử Đảng bộ quận Long Biên, giai đoạn 2013-2023.