Tin tức - Sự kiện nổi bật

Ban Chủ nhiệm Chương trình số 01-CTr/QU của Quận uỷ tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 12/03/2023 | 09:48  | Lượt xem: 797

Ngày 10/3/2023, tại phòng họp số 2, Ban chủ nhiệm Chương trình số 01-Tr/QU tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 về thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy và Chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Ngô Mạnh Điềm – Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ - Chủ nhiệm chương trình; Thành viên Ban chủ nhiệm là các đồng chí Trưởng các Ban Xây dựng Đảng, Chánh văn phòng Quận uỷ, Chủ tịch UBMTTQ, Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp, lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND, phòng Giáo dục và đào tạo, BQLDA đầu tư xây dựng Quận, Bí thư Đảng uỷ phường Việt Hưng, Chủ tịch UBND phường Phúc Đồng.

Thay mặt Ban Chủ nhiệm Chương trình, đồng chí Vũ Thị Thân – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy báo cáo tóm tắt những kết quả nổi bật đạt được, có 18/19 chỉ tiêu đạt và dự kiến đạt theo kế hoạch hằng năm như: công tác phát triển đảng viên mới hằng năm đạt 107,14%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 95,09%; tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 95,11%; tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết sớm, trước hạn đạt 86,86%. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đã có nhiều đổi mới, trước hết nâng cao chất lượng ban hành và kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả thực hiện nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp ủy, nhất là cấp quận gắn với giảm họp, nâng cao chất lượng cuộc họp; ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong chỉ đạo, điều hành.

Việc nắm bắt tình hình và định hướng dư luận xã hội đã được cấp ủy tập trung thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận. Chủ động nghiên cứu, lựa chọn mô hình mới, nội dung khó để xây dựng các chuyên đề, đề án cụ thể hoá các nhiệm vụ giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ Quận như công tác rà soát, sàng lọc đảng viên, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng theo Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư (khai trừ 11, xoá tên 22, ra khỏi đảng 16 trường hợp); Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở tổ dân phố có có nhà chung cư; Thí điểm sinh hoạt trực tuyến tại các chi bộ có đảng viên hoạt động phân tán; Lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên cấp dưới góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương và thực hiện bộ tiêu chí chuyên nghiệp của người đứng đầu các phường; Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Quận và thực hiện đánh giá hằng quí. Một số nội dung mới, sáng tạo có hiệu quả trong công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao, tổng số lớp đã mở 215 lớp với trên 47.000 học viên. Hoạt động của HĐND, UBND Quận có nhiều chuyển biến tích cực, bám sát định hướng của cấp ủy, yêu cầu của mô hình chính quyền đô thị, tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; kịp thời cụ thể hóa việc triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Thành phố đảm bảo toàn diện trên các lĩnh vực, sát với thực tiễn và tính khả thi cao. Hằng năm, Quận đều hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính đạt 97,74% tăng 11,96% so với năm 2020. MTTQ và các đoàn thể CT-XH tích cực triển khai các phong trào, cuộc vận động do Trung ương, Thành phố phát động; có nhiều mô hình, sáng kiến, sáng tạo trong thực hiện chủ đề công tác năm, công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội; huy động hiệu quả các nguồn lực tập trung chăm lo hội viên, đoàn viên; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng đảng, chính quyền (với 121 ý kiến phản biện vào 21 dự thảo văn bản của Quận uỷ, UBND Quận và 678 ý kiến góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền)

Tại hội nghị đã có 09 ý kiến phát biểu của các thành viên nhằm làm rõ thêm các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn chưa đạt kết quả tốt, các nội dung còn vướng mắc và đề xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu trong nửa nhiệm kỳ cuối, các nội dung chủ yếu được thảo luận và đề xuất các giải pháp về điều chỉnh chỉ tiêu chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp Quận; việc thực hiện Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với xây dựng chính quyền điện tử quận giai đoạn 2021-2026; các mô hình, phương thức triển khai sáng tạo của cấp uỷ cơ sở…

Đ/c Ngô Mạnh Điềm – Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ - Chủ nhiệm chương trình kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Mạnh Điềm – Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ - Chủ nhiệm chương trình đã ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị với những kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ đầu tiên. Đồng chí cũng chỉ ra một số nguyên nhân, tồn tại và yêu cầu tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới:

1. Yêu cầu các thành viên Ban chủ nhiệm chương trình tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế; phát huy các kết quả đã đạt được, điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình số 01-CTr/QU đảm bảo hoàn thành 19/19 chỉ tiêu đã đề ra và các nhiệm vụ triển khai thực hiện hằng năm.

2. Thống nhất đề xuất của các thành viên về điều chỉnh chỉ tiêu về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp Quận và Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với xây dựng chính quyền điện tử quận Long Biên giai đoạn 2022-2026” đảm bảo theo định hướng chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội.

3. Đối với nội dung khen thưởng, giao đồng chí Chánh Văn phòng Quận uỷ - thành viên Ban chủ nhiệm chương trình tổng hợp về số lượng, thành phần, cơ cấu báo cáo Ban Thường vụ Quận uỷ.

4. Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình theo quy định.

Một số hình ảnh tại hội nghị: