Tin tức - Sự kiện nổi bật

Giao ban lãnh đạo chủ chốt phường quý II năm 2016.
Ngày đăng 29/06/2016 | 17:11  | Lượt xem: 649

Sáng 29/6/2016, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị giao ban với lãnh đạo chủ chốt phường quý II năm 2016.

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực; Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Quận; Quận ủy viên theo dõi phường; Thành viên Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở quận Long Biên; Trưởng các Ban xây dựng Đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể Quận; Trưởng các phòng TCKH, TNMT, QLĐT, GPMB, KT, QLDA, VHTT, VPHĐND-UBND; Chi cục trưởng Chi cục thuế; Lãnh đạo công an Quận; Đội trưởng đội TTXD; TTGT; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ, Phó Chủ tịch phụ trách KT-ĐT, Trưởng Công an 14 phường.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Quận ủy đã định hướng, nêu rõ mục đích của hội nghị đồng thời yêu cầu UBND Quận báo cáo kết quả 6 tháng thực hiện "Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020". Hội nghị cũng được nghe Ban Dân vận Quận ủy báo cáo tình hình thực hiện 5 Quy chế dân chủ loại hình mới trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm 2016.

Thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị

Các ý kiến phát biểu đã tập trung làm rõ kết quả đạt được, phân tích những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị và đóng góp các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả hơn 2 nội dung trên.

Kết quả 6 tháng đầu năm cho thấy:

Về "Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020": Cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Đề án, gắn trách nhiệm rõ người, rõ việc, rõ địa bàn đối với các lực lượng tham gia quản lý trật tự đô thị. Do đó công tác quản lý trật tự đô thị tại 60 tuyến khoán quản trên địa bàn Quận đã có sự chuyển biến, một số điểm trật tự đô thị phức tạp dần được xóa bỏ, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân về công tác đô thị. Đề án đã xây dựng được hình ảnh lực lượng tự quản thân thiện, gần gũi với nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số bất cập cần khắc phục, nhất là công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát; công tác phối hợp cũng như việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của các lực lượng tham gia đề án.

Về thực hiện 5 quy chế dân chủ trên các loại hình mới: Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, chỉ đạo. Việc thực hiện các quy chế dân chủ đã đi vào nề nếp, ý thức người dân được nâng nên rõ rệt trong chấp hành về trật tự xây dựng, nộp thuế nhà nước, chấp hành giải phóng mặt bằng, nộp thuế hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, thông tin minh bạch giúp người dân biết, kiểm soát và phản ánh đã nhận được sự đồng thuận cao trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, việc triển khai QCDC trong các loại hình chất lượng đạt được chưa đồng đều, việc phối hợp triển khai QCDC và Quy chế phối hợp trong một số lĩnh vực chưa chặt chẽ. Quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, vướng mắc cần điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế.

Đ/c Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy - kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của chủ đề giao ban quý II/2016 và coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Quận năm 2016. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Quận ủy chỉ đạo các cấp, các ngành từ Quận đến cơ sở tập trung vào những nhiệm vụ sau: 

1. Về "Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020"

- Rà soát, phân tích những tồn tại, bất cập đã chỉ ra trong báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm để xây dựng phương án giải quyết. Làm rõ trách nhiệm đối với từng cá nhân, đơn vị tổ chức thực hiện đề án chưa đạt hiệu quả trong 6 tháng đầu năm 2016.

- HĐND, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường giám sát việc thực hiện đề án khoán quản do UBND các cấp thực hiện; Giám sát việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng tự quản tại các tuyến thực hiện khoán quản trật tự đô thị.

- Tập trung một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện đề án khoán quản trong thời gian tới: Tăng cường kiểm tra hiện trường; xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; kiểm soát, duy trì, chống tái phạm đối với các điểm vi phạm đã bị xử lý; đổi mới công tác tuyên truyền, hình thức phối hợp giữa các lực lượng tham gia đề án…

2. Về thực hiện 5 Quy chế dân chủ trên các loại hình mới:

- Ban Dân vận Quận ủy và UBND Quận tập trung đánh giá kết quả, phân tích các tồn tại, rà soát, khắc phục những nội dung còn bất cập trong 05 QCDC đã ban hành để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với các quy định hiện nay, ban hành trong tháng 7/2016 để tiếp tục tổ chức thực hiện.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ngành chức năng trong thực hiện các quy chế, trách nhiệm người đứng đầu các ngành liên quan đến QCDC trong các loại hình mới.

- Các cơ quan thường trực 5 QCDC định kỳ, đột xuất kiểm tra, giám sát việc thực hiện 05 QCDC tại cơ sở.

- MTTQ và các đoàn thể Quận tiếp tục tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân về 5 loại hình quy chế dân chủ mới trên địa bàn Quận. Tổ chức giám sát và chỉ đạo cơ sở giám sát việc thực hiện các quy chế dân chủ.

- Về chế độ giao ban báo cáo: Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở quận Long Biên tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng để đánh giá kết quả, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện với Thường trực Quận ủy./.