Tin tức - Sự kiện nổi bật

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh đối tượng 4 năm 2016.
Ngày đăng 27/06/2016 | 11:30  | Lượt xem: 2008

Sáng ngày 27/6/2016, tại giảng đường khu liên cơ quan UBND quận Long Biên, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phối hợp với Ban chỉ huy Quận sự quận tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh cho đối tượng 4 năm 2016.

Dự lễ khai giảng có Đại tá, Thạc sĩ Đào Văn Đề - Phó Chủ nhiệm khoa Nghệ thuật quân sự, Học viên Chính trị, Bộ Quốc phòng; Thượng tá Nguyễn Huy Kiên – Phó trưởng phòng Dân quân tự vệ, Bộ Tư lệnh Thủ đô; Đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ; Trung tá Nguyễn Thành Trung, UVTV, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng, An ninh quận, đồng chí Nguyễn Thị Kim Định – QUV, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận.

Đại biểu Bộ Tư lệnh Thủ đô và Lãnh đạo Quận uỷ dự lễ khai giảng

Thực hiện Quyết định số 3795/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND quận Long Biên, lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh đối tượng 4 năm 2016 được mở tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị từ ngày 27/6/2016. Đã có hơn 200 học viên là trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, công chức chuyên môn, viên chức ngạch chuyên viên, cán bộ không chuyên trách cấp phường, Bí thư, tổ trưởng tổ dân phố, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã, đội trưởng, phó đội trưởng các bộ môn tại cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viên, trung tâm y tế, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm bộ môn, giảng viên các trường cao đẳng, giáo viên là đảng viên các trường THPT, THCS, Hiệu trưởng, hiệu phó các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn quận Long Biên tham gia học tập.

Trong thời gian học tập, các học viên của lớp sẽ được nghiên cứu 7 chuyên đề thuộc chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh đối tượng 4 theo Thông tư 38/2014 của Bộ Quốc phòng. Cuối khoá, các học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập và được cấp chứng nhận đã hoàn thành khoá học.

Tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ đã phát biểu chỉ đạo định hướng cho tập thể lớp về tầm quan trọng của việc tham gia bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh. Theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, học viên được cập nhật những kiến thức cơ bản về Quốc phòng An ninh qua đó tiếp cận những vấn đề mới, thực tiễn của Chính trị, Quận sự quốc gia và quốc tế. Qua đó, mỗi học viên sẽ nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đơn vị. Đồng chí Nguyễn Huy Thắng cũng yêu cầu Ban tổ chức lớp và các học viên thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của lớp trong suốt quá trình tham gia đảm bảo lớp thu được những kết quả cao nhất.

Đại tá, Thạc sĩ Đào Văn Đề - Phó Chủ nhiệm khoa Nghệ thuật Quận sự

Học viên Chính trị, Bộ Quốc phòng truyền đạt tại lớp

Ngay sau lễ khai giảng, Đại tá Thạc sĩ Đào Văn Đệ - Phó Chủ nhiệm khoa Nghệ thuật Quận sự, Học viên Chính trị, Bộ Quốc phòng đã lên lớp với 02 chuyên để: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng, An ninh; Phòng chống chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.