Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hội nghị tọa đàm “Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội”
Ngày đăng 26/06/2016 | 14:10  | Lượt xem: 1658

Ngày 24/6/2016, tại hội trường quận ủy Long Biên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Long Biên tổ chức hội nghị tọa đàm “Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội”.

Ngày 24/6/2016, tại hội trường quận ủy Long Biên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Long Biên tổ chức hội nghị tọa đàm "Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội"

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Trung Thành - Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban tổ chức và cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. đồng chí Đặng Việt Hà - Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng ban dân vận quận ủy; đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Ủy viên Ban Thường Vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên; đại diện Ban dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội; các ông (bà) Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận; các ông bà Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội quận; thành viên Ban tư vấn Dân chủ - pháp luật; Văn hóa – xã hội Ủy ban MTTQ  quận.

Sau phần tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu là phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận về mục đích, lý do hội nghị; Đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ quận báo cáo đề dẫn "Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các chức thành viên", gợi ý những nội dung tập trung thảo luận. Tại hội nghị có 08 ý kiến phát biểu, các ý kiến đều đồng tình với báo cáo đề dẫn tọa đàm và trao đổi về kết quả, kỹ năng, phương pháp phối hợp trong công tác giám sát, phản biện xã hội; những kiến nghị, đề xuất để thực hiện tốt hơn giám sát, phản biện trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hữu Trung Thành - Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng Ban tổ chức và cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; đồng chí Đặng Việt Hà - Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng ban dân vận quận ủy phát biểu ghi nhận kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể quận, phường trong thời gian qua và đề nghị tiếp tục phối hợp làm tốt hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Ngô Mạnh Điềm – Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên chủ trì hội nghị phát biểu ghi nhận kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên trong thời gian qua đã được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân, các phòng, ban, ngành của quận, phường. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới MTTQ, các đoàn thể cần cụ thể hóa làm tốt hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội; giám sát các Quy chế dân chủ, đề án, phương án của quận trọng tâm các điểm đen vi phạm, tái vi phạm về TTĐT, VSMT, TTXD, Vệ sinh an toàn thực phẩm… hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả hội nghị giám sát phản biện xã hội, xây dựng qui trình, biểu mẫu báo cáo, tổ chức hội nghị hướng dẫn, triển khai tới Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố./.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Đ/c Ngô Mạnh Điềm - UVBTV - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ quận chủ trì hội nghị

Đ/c Nguyễn Hữu Trung Thành - Uỷ viên BTT, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Uỷ ban MTTQ Thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đ/c Đặng Việt Hà – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy phát biểu tại hội nghị