Tin tức - Sự kiện nổi bật

Cơ quan UBND Quận Long Biên tổ chức nghi lễ chào cờ tháng 6 năm 2016
Ngày đăng 06/06/2016 | 17:38  | Lượt xem: 797

Sáng ngày 06/6/2016, Cơ quan UBND quận Long Biên tổ chức nghi lễ sinh hoạt dưới cờ định kỳ tháng 6 năm 2016

Sáng ngày 06/6/2016, Cơ quan UBND quận Long Biên tổ chức nghi lễ sinh hoạt dưới cờ định kỳ tháng 6 năm 2016; Tham dự buổi lễ có đồng chí: Vũ Thu Hà  - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận; lãnh đạo HĐND, UBND quận,  lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ.  

Thực hiện phân công của đồng chí Thủ trưởng cơ quan, Văn phòng HĐND&UBND quận báo cáo kết quả thực hiện nội quy cơ quan, hoạt động của các đoàn thể; Lãnh đạo phòng Nội vụ báo cáo đánh giá, xếp loại  CBCC,VC tháng 4,5 năm 2016:

 1. Thực hiện Nội quy cơ quan: Các CBCC, VC, LĐHĐ Cơ quan UBND quận chấp hành tốt Nội quy, quy định của cơ quan.Tuy nhiên, còn tồn tại: về ý thức tiết kiệm điện, một số đơn vị hết giờ làm việc khi ra về  còn quên tắt điện.

 2. Hoạt động của các đoàn thể: BCH Công đoàn cơ quan UBND quận đã tổ chức tặng 366 xuất quà cho con các đồng chí đoàn viên công đoàn cơ quan nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01 tháng 6; phối hợp với BCH Công đoàn Cơ quan Dân Đảng tham mưu kế hoạch giao lưu văn hoá văn nghệ - Thể dục thể thao chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại Hải Phòng. Quan tâm động viên tinh thần, tặng quà sinh nhật tới các đoàn viên công đoàn có ngày sinh trong tháng.

          3. Hoạt động của Đoàn Thanh niên: Đoàn Thanh niên cơ quan đã thực hiện tốt mô hình "văn phòng sạch, công sở văn minh. Tham gia tích cực các nội dung công việc trước, trong và sau ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

         4.  Kết quả đánh giá xếp loại CBCC,VC:

         * Tháng 4/2016:

  Tổng số CBCCVC được đánh giá, xếp loại: 292 người:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 25 người, chiếm tỷ lệ: 8,6%.

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 256 người, chiếm tỷ lệ: 87,7%

+ Hoàn thành nhiệm vụ: 10 người, chiếm tỷ lệ: 3,4%.

+ Không hoàn thành nhiệm vụ: 1 người, chiếm tỷ lệ: 0,3%.

         * Tháng 5/2016:

Tổng số CBCCVC được đánh giá, xếp loại: 292 người:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 36 người, chiếm tỷ lệ: 12,3%.

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 249 người, chiếm tỷ lệ: 85,3%

+ Hoàn thành nhiệm vụ: 5 người, chiếm tỷ lệ: 1,7%.

+ Không hoàn thành nhiệm vụ: 2 người, chiếm tỷ lệ 0,7%.

Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Phó chủ tịch – Thủ trưởng cơ quan UBND Quận phát biểu chỉ đạo

Thay mặt lãnh đạo quận Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Phó chủ tịch – Thủ trưởng cơ quan UBND Quận, ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ của các CBCC, NLĐ cơ quan UBND quận, tháng 4,5/2016 với nhiều nội dung công việc hết sức quan trọng đó là các ngành các cấp đều tập trung cho công tác bầu cử Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 02/6 Uỷ ban bầu cử quận đã tổng kết công tác bầu cử, tại hội nghị nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần, tổng hợp được thực hiện bài bản, chu đáo khoa học và được cấp trên ghi nhận đánh giá cao. Dù công việc tập trung cho công tác bầu cử, tuy nhiên các công việc chuyên môn không bị gián đoạn, hoàn thành đúng tiến độ.  

  Đồng chí Phó Chủ tịch, Thủ trưởng cơ quan UBND quận đã chỉ đạo Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2016:  

 1. Đề nghị Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị tiếp tục xây dựng nề nếp của đơn vị trong tháng 6/2016. Các CBCC, người lao động thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, Nội quy quy định của cơ quan đã đề ra.

2. Các đồng chí trưởng các phòng ban, đơn vị chủ động chỉ đạo rà soát các nội dung công việc đã xây dựng kế hoạch từ đầu năm, đánh giá kết quả những nội dung công việc đã hoàn thành, những công việc còn tồn tại, chậm tiến độ, chưa thực hiện; những công việc khó, vướng mắc cần xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo quận.  

3. Giao Văn phòng HĐND&UBND quận tổng hợp Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, để UBND quận thảo luận trong tuần 3 của tháng 6, báo cáo Thường trực Quận uỷ, Ban Thường vụ và HĐND quận. 4. Các cơ quan Thường trực các chương trình cấp uỷ tập trung rà soát các công việc theo kế hoạch đã xây dựng của các Đề án đã được HĐND thông qua như đề án:  Quản lý, khai thác nhà văn hoá tổ dân phố văn hoá, nâng cao chất lượng công tác dân số, lực lượng quản lý trật tự xây dựng đô thị. Bên cạnh đó hoàn thiện các đề án trình HĐND thông qua tại kỳ họp thứ 7 đó là đề án: Làng nghề Lệ Mật, Đổi mới công tác Thi đua khen thưởng, đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng.

5. Thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU về việc thực hiện ký cam kết đối với các CBCC, VC, NLĐ trong thực thi nhiệm vụ; đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai, thảo luận kế hoạch và gửi ý kiến đóng góp, bản ký cam kết về cơ quan Thường trực (phòng Nội vụ) để tổng hợp báo cáo UBND quận.

6. Liên quan đến kiến nghị các phòng ban, đơn vị về : Cơ sở vật chất, đường truyền Internet, hệ thống điều hoà...  Yêu cầu Văn phòng HĐND&UBND quận rà soát và sớm có phương án giải quyết nhằm đáp ứng yêu cầu làm việc cho Người lao động.