Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hội nghị toạ đàm “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp quận Long Biên”
Ngày đăng 30/05/2016 | 09:16  | Lượt xem: 1630

Chiều ngày 27/5/2016, Ban chủ nhiệm Chương trình 01-CTr/QU đã tổ chức hội nghị toạ đàm chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp”.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ nhiệm Chương trình số 01- CTr/QU. Dự hội nghị có đồng chí Hà Thị Bích Loan - UVTV, Trưởng ban tổ chức Quận ủy, Phó chủ nhiệm chương trình; các đồng chí lãnh đạo cơ quan thường trực chương trình, Bí thư, phó bí thư đảng ủy các đơn vị hành chính sự nghiệp; bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trong đơn vị HCSN thuộc quận.

Hội nghị đã nghe đồng chí Hà Thị Bích Loan - UVTV, Trưởng Ban tổ chức Quận uỷ trình bày báo cáo đề dẫn chuyên đề "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp". Tại hội nghị đã có 08 ý kiến phát biểu thảo luận. Các ý kiến thống nhất cao với nội dung báo cáo đề dẫn và tập trung thảo luận làm rõ các giải pháp, biện pháp trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Kết thúc hội nghị tọa đàm, đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó bí thư thường trực Quận uỷ, Chủ nhiệm chương trình 01- CTr/QU phát biểu: Ban chủ nhiệm chương trình tiếp thu các ý kiến góp ý, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tại hội nghị và giao cho cơ quan thường trực của chương trình có trách nhiệm tổng hợp, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo chuyên đề triển khai tới các cấp ủy để thực hiện. Đồng chí cũng nhấn mạnh trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các đơn vị HCSN, cấp ủy, chi ủy cơ sở phải quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề cho các chi bộ; trong sinh hoạt cần mở rộng và phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền của đảng viên; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng; thực hiện nghiêm túc, thường xuyên việc sinh hoạt học tập và đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nêu cao vai trò, trách nhiệm của bí thư chi bộ, người chủ trì đồng thời chú trọng nghiên cứu chủ trương chính sách của Đảng, nghị quyết, nhiệm vụ cấp trên giao để triển khai thực hiện; phong cách điều hành phải thực sự dân chủ, cởi mở, chủ động gợi mở những vấn đề để nhiều đảng viên tham gia phát biểu ý kiến; việc phân công thực hiện Nghị quyết rõ người rõ trách nhiệm, rõ thời gian; tăng cường công tác kiểm tra thực hiện nghị quyết của cấp ủy, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc chi bộ; nghiêm túc cử cán bộ làm công tác đảng tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng về công tác xây dựng đảng do Quận ủy tổ chức; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới.