Tin tức - Sự kiện nổi bật

Giao ban công tác xây dựng chợ văn minh thương mại và tiến độ đầu tư xây dựng, nâng cấp chợ dân sinh trên địa bàn quận
Ngày đăng 27/05/2016 | 16:33  | Lượt xem: 2081

Ngày 27/5/2016, tại phòng họp số 1, UBND Quận tổ chức họp giao ban công tác xây dựng chợ văn minh thương mại và tiến độ đầu tư xây dựng, nâng cấp chợ dân sinh trong 5 tháng đầu năm 2016.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Vũ Thu Hà – Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND  Quận; đồng chí Nguyễn Văn Liêm – UVTV, Phó chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Đỗ Huy Chiến – UVTV, Phó chủ tịch UBND Quận, các đồng chí lãnh đạo phòng Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài chính kế hoạch, Y tế, Phòng CS PCCC số 4, Công ty Điện lực Long Biên, Công ty nước sạch số 2, Chủ tịch UBND các phường Ngọc Lâm, Ngọc Thuỵ, Giang Biên, Thượng Thanh, Cự Khối, Bồ Đề.

Thực hiện kết luận của Thường trực Quận uỷ, UBND quận tại buổi họp giao ban tiến độ chợ ngày 21/3/2016, phòng Kinh tế đã phối hợp với các phòng ban chức năng của quận, UBND các phường, đơn vị quản lý chợ tổ chức rà soát tiến độ thực hiện chợ văn minh thương mại và công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp chợ. Qua công tác rà soát, phòng Kinh tế đã tham mưu UBND quận ban hành các kế hoạch chi tiết về xây dựng, cải tạo nâng cấp chợ và chợ văn minh thương mại: Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 21/3/2016 về "Triển khai thực hiện xây dựng chợ dân sinh theo hướng văn minh thương mại năm 2016"; Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 11/4/2016 về "Chi tiết tiến độ xây dựng, cải tạo chợ dân sinh năm 2016".

Nhìn chung, trong 5 tháng đầu năm, công tác xây dựng, cải tạo nâng cấp chợ và xây dựng chợ văn minh thương mại đã được các phòng ban của quận, UBND phường, đơn vị quản lý chợ quan tâm thực hiện; công việc được triển khai nghiêm túc, có bài bản và đã đạt được một số kết quả nhất định.

Sau khi nghe báo cáo của phòng Kinh tế và các ý kiến thảo luận tại hội nghị. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận đã có ý kiến chỉ đạo một số nội dung về công tác xây dựng chợ văn minh thương mại, công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp chợ dân sinh, trong đó yêu cầu các đơn vị đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận, đồng chí Vũ Thu Hà – Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận đã kết luận cuộc họp, chỉ đạo các đơn vị thực hiện những nội dung sau:

I/ Về công tác xây dựng chợ văn minh thương mại:

1. Việc xây dựng chợ văn minh thương mại phải được triển khai nghiêm túc, bài bản, tránh hình thức, chạy theo thành tích; phải đảm bảo được mục tiêu ban đầu của kế hoạch đặt ra là: chợ đảm bảo an toàn về PCCC, an toàn thực phẩm, môi trường…. Đây cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá công tác thi đua của UBND phường vào cuối năm.

2. Đối các chợ chưa đáp ứng được 10 tiêu chí bắt buộc, yêu cầu UBND phường, đơn vị quản lý chợ phải xây dựng kế hoạch khắc phục để tổ chức thực hiện và Tổ liên ngành quận thực hiện tái kiểm tra, xử lý nghiêm những nội dung đơn vị quản lý chợ cố tình vi phạm. Cụ thể các chợ cần xây dựng kế hoạch khắc phục gồm 12 chợ: Việt Hưng, Gia Quất, Tổ 29 Thượng Thanh, Thượng Cát, Đức Hoà, Thạch Bàn, Phúc Lợi, Đồng Dinh, Vũ Xuân Thiều, Thạch Cầu, May 10, Ngọc Thuỵ.

3. Công tác đánh giá, công nhận chợ văn minh thương mại được thực hiện làm 2 đợt: đợt 1 vào cuối tháng 6/2016; đợt 2 vào cuối tháng 11/2016. Sau mỗi đợt có tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai các bước tiếp theo.

4. Đối với các chợ đã đạt tiêu chí văn minh thương mại, UBND phường có trách nhiệm tăng cường giải toả triệt để chợ cóc, các tụ điểm bán hàng lấn chiếm lòng đường vỉa hè bên ngoài khu vực chợ nhằm đảm bảo trật tự đô thị và tạo điều kiện cho các hộ tiểu thương yên tâm kinh doanh trong chợ.

5. Giao phòng Kinh tế, UBND phường Ngọc Thuỵ hướng dẫn, đôn đốc đơn vị quản lý chợ Ngọc Thuỵ lập phương án sắp xếp hộ kinh doanh tại khu vực sân chợ và báo cáo UBND quận trong tháng 6/2016.

II/ Về công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp chợ:

1. Đối với đề xuất của phòng Kinh tế và UBND các phường về việc di chuyển chợ Ven đê – Bồ Đề, chợ tổ 29 Thượng Thanh, chợ 230 Sài Đồng. UBND quận thống nhất về chủ trương, giao phòng Kinh tế, UBND phường Bồ Đề, Thượng Thanh, Đức Giang, Sài Đồng phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND quận và Thường trực Quận uỷ trong tháng 6/2016.

2. UBND phường Bồ Đề xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ đầu tư xây dựng chợ Lâm Du và triển khai ngay các bước thực hiện theo quy định. Yêu cầu hoàn thành xây dựng và đưa chợ vào hoạt động trong tháng 12/2016.

3. UBND phường Ngọc Lâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ tạm, chợ chính Gia Lâm và đặc biệt lưu ý công tác đảm bảo trật tự đô thị khi chợ tạm đi vào hoạt động.

4. UBND phường Giang Biên tổ chức xử lý dứt điểm các vi phạm tại chợ Tình Quang, yêu cầu xong trước ngày 10/6/2016.

5. Ban quản lý dự án, phòng Tài chính kế hoạch hoàn thiện các thủ tục theo quy định và tổ chức chi trả tiền cho các hộ đủ điều kiện thuộc dự án giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng chợ tạm Gia Thuỵ, Cự Khối.

6. Đối với các chợ chậm tiến độ: chợ tổ 10 Ngọc Thuỵ, chợ Kim Quan - Việt Hưng, chợ Tình Quang - Giang Biên. Yêu cầu UBND các phường phối hợp, đôn đốc đơn vị quản lý chợ đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo theo đúng kế hoạch đã đề ra.