Tin tức - Sự kiện nổi bật

Bế giảng 02 lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 3 trên địa bàn quận năm 2015
Ngày đăng 28/11/2015 | 11:04  | Lượt xem: 2231

Sáng ngày 28/11/2015, tại Giảng đường khu liên cơ quan quận, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận bế giảng và trao giấy chứng nhân cho học viên 02 lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 3 trên năm 2015.

Dự bế giảng có đồng chí Trung tá Nguyễn Thành Trung – Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ huy trưởng Ban Chỉ huy quận sự, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng An ninh quận; đồng chí Trần Minh Hạnh – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận.

Đ/c Trần Minh Hạnh PGĐ phụ trách TT BDCT quận báo cáo tại buổi bế giảng

02 lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 3 trên địa bàn quận năm 2015 được mở theo Quyết định số 9223/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND quận. Đã có 183 học viên tham gia lớp bồi dưỡng, đây là những cán bộ chủ chốt của 65 đơn vị trên địa bàn quận thuộc đối tượng 3 theo quy định theo Điều 5, Nghị định 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ. Trong khoá bồi dưỡng, các học viên đã được nghiên cứu 11 chuyên đề chính và 02 chuyên đề bổ trợ theo giáo trình Giáo dục Quốc phòng An ninh được quy định tại Thông tư 38/2014/TT-BQP ngày 30/5/2014 của Bộ Quốc phòng do các giảng viên khoa Lịch sử nghệ thuật quân sự, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng truyền giảng. Qua đó giúp các học viên nâng cao nhận thức về trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng An ninh của đất nước trong tình hình mới. Cuối khoá bồi dưỡng, 100% học viên đủ điều kiện làm bài thu hoạch, kết quả có 24 bài giỏi bằng 13,1%; 159 bài khá bằng 86,9%. Tại Quyết định 1686/QĐ-TQS ngày 25/11/2015 của Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội do Hiệu trưởng, Đại tá Phạm Thanh Hải ký công nhận 183 học viên của lớp đã hoàn thành khoá bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 3.

Phát biểu tại buổi bế giảng, Trung tá Nguyễn Thành Trung - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ huy trưởng Ban Chỉ huy quận sự, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng An ninh quận đánh giá cao kết quả học tập của tập thể lớp, sự nỗ lực của từng học viên cũng như công tác phối hợp của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị và Ban Chỉ huy Quận sự quận trong tham mưu tổ chức và quản lý lớp. Trung tá Nguyễn Thành Trung mong muốn công tác giáo dục Quốc phòng An ninh của quận ngày càng nâng lên trong thời gian tới. Các học viên với những kiến thức được cập nhật sẽ tự trang bị cho minh những kiến thức tốt nhất về nhiệm vụ Quốc phòng An ninh, để làm tốt công tác tham mưu về Quốc phòng An ninh ở cơ sở thông qua việc làm chuyên môn và hoạt động xã hội.

Tại buổi bế giảng, Trung tá Nguyễn Thành Trung đã trao phần thưởng cho các học viên giỏi tiêu biểu của lớp.  

Trung tá Nguyễn Thành Trung trao thưởng tại buổi bế giảng