Tin tức - Sự kiện nổi bật

Thường trực quận ủy làm việc với Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo quận
Ngày đăng 26/11/2015 | 15:42  | Lượt xem: 1566

Ngày 26/11/2015, tại phòng họp số 1, Thường trực Quận ủy làm việc với Ban chỉ đạo (BCĐ) trợ giúp người nghèo quận về kết quả thực hiện Đề án “Tăng nguồn vốn vay giảm nghèo, giải quyết việc làm bằng ngân sách Quận giai đoạn 2011-2015” và kết quả công tác giảm nghèo năm 2015, kế hoạch năm 2016

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Đức Bảo – Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận và lãnh đạo HĐND quận.

Được sự chỉ đạo và phân công của BCĐ trợ giúp người nghèo, đồng chí Nguyễn Quốc Long – QUV, Trưởng phòng Lao động TB&XH (cơ quan thường trực BCĐ trợ giúp người nghèo) báo cáo kết quả thực hiện Đề án " Tăng nguồn vốn vay giảm nghèo và giải quyết việc làm bằng ngân sách Quận giai đoạn 2011-2015" và kết quả công tác giảm nghèo năm 2015, kế hoạch năm 2016. Theo đó, thực hiện Đề án "Tăng nguồn vốn vay giảm nghèo và giải quyết việc làm bằng ngân sách Quận giai đoạn 2011-2015: Tổng nguồn vốn đến ngày 31/10/2015 là 4 tỷ đồng, ưu tiên phân bổ cho những phường có số hộ nghèo lớn và chỉ tiêu giảm nghèo cao, những phường có chuyển đổi đất, mô hình sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế...Kết quả cho vay từ năm 2011 đến 31/10/2015 có 29 dự án được duyệt; 357 lượt hộ vay vốn (mức tối đa 20 triệu đồng/hộ), trong đó 93 hộ nghèo, 45 hộ cận nghèo, 36 hộ thoát nghèo, 28 hộ thoát cận nghèo, 47 hộ gia đình chính sách NCC, 108 hộ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để phát triển kinh tế; thu hút 371 lao động có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập...Đề án đã và đang phát huy hiệu quả, thực sự trở thành công cụ, giải pháp đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, an sinh xã hội; Kết quả công tác giảm nghèo năm 2015 (theo mức chuẩn nghèo hiện hành): Đến tháng 11/2015, toàn quận đã giảm 73 hộ nghèo, đạt 243% chỉ tiêu Thành phố và 146% chỉ tiêu Quận giao; giảm 55 hộ cận nghèo. 14/14 phường đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Tại cuộc họp, các đồng chí trong Thường trực Quận ủy – HĐND – UBND và BCĐ trợ giúp người nghèo Quận đã có ý kiến phân tích, đánh giá toàn diện, mặt làm được, chưa làm được; phương hướng nhiệm vụ năm 2016 về Đề án " Tăng nguồn vốn vay giảm nghèo và giải quyết việc làm bằng ngân sách quận" và công tác trợ giúp người nghèo, bảo đảm An sinh xã hội năm 2016

Sau khi nghe báo cáo của cơ quan thường trực, các ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp, đồng chí Vũ Đức Bảo – Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, chủ trì hội nghị kết luận:

- Tiếp tục thực hiện Đề án "tăng nguồn vốn vay giảm nghèo và giải quyết việc làm bằng ngân sách quận" trên cơ sở phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được; đồng thời đánh giá thực chất hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn tác động như thế nào đối với người nghèo, người lao động; để từ đó có định hướng, phương án vay vốn hiệu quả trong giai đoạn tới.

- Đối với công tác giảm nghèo: Trên cơ sở kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo mới và nghèo đa chiều; tập trung phân tích, phân loại các nhóm hộ nghèo; đề xuất các cơ chế, giải pháp hỗ trợ phù hợp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Thành phố, của quận

- Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm: Tiếp tục thực hiện mô hình giải quyết việc làm; dạy nghề, đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của người lao động, lợi thế của từng địa phương.