Tin tức - Sự kiện nổi bật

Kỳ họp chuyên đề thứ 4 - HĐND Quận khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 27/03/2023 | 10:51  | Lượt xem: 368

Ngày 24/3/2023, HĐND quận Long Biên tổ chức kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền của HĐND.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Đường Hoài Nam - TUV, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận cùng các đồng chí Uỷ viên BTV Quận uỷ; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND; Trưởng, Phó các Ban HĐND; Đại biểu HĐND Quận khoá IV; Trưởng các phòng: Tài chính - kế hoạch, Quản lý đô thị, Giáo dục & đào tạo, Tư pháp, Thanh tra, Ban quản lý dự án ĐTXD, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Công an, Ban chỉ huy Quân sự, Tòa án,  Kho bạc nhà nước và Chủ tịch 14 phường trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đường Hoài Nam - TUV, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận cho biết, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2021-2025; là năm diễn ra sự kiện đặc biệt, đánh dấu 20 năm quận Long Biên thành lập và phát triển. Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu của năm 2023, Quận ủy, HĐNĐ, UBND quận đã quyết liệt, tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng- an ninh, các chương trình công tác của Thành ủy và Quận ủy; Chỉ đạo thực hiện Chủ đề công tác năm của Thành phố và đặc biệt là các nhiệm vụ thực hiện Chủ đề công tác của Quận năm 2023 “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, chào mừng 20 năm thành lập Quận”. Các ngành, các đơn vị, UBND các phường đang nỗ lực, quyết tâm, phấn đấu ở mức cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Đ/c Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận phát biểu khai mạc kỳ họp

Căn cứ vào tình hình, yêu cầu thực tiễn của Quận, trên cơ sở thống nhất với Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ Quận và báo cáo xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Quận uỷ, tại kỳ họp này, HĐND Quận đã tập trung xem xét đối với 04 nội dung: (1) Phê duyệt chủ trương đầu tư 10 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án sử dụng vốn đầu tư công của quận Long Biên;(2) Phê duyệt bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; Bổ sung phương án ứng vốn để thực hiện các dự án thuộc nhiệm vụ chi của Thành phố; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 dự án sử dụng ngân sách quận Long Biên; (3) Phê duyệt phương án ứng từ ngân sách quận Long Biên đề chi trả kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư điều chỉnh nút giao giữa dự án Cầu Thanh Trì với Quốc lộ 5 – Thành phố Hà Nội; (4) Thông qua phương án bổ sung, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc Quận (Đợt 1 - năm 2023).

Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND Quận, đồng chí Nguyễn Mạnh Trình, Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND Quận và đồng chí Vũ Xuân Trường, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Quận đã trình bày các Tờ trình của UBND Quận tại kỳ họp. Trên cơ sở tờ trình của UBND Quận, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và ý kiến giải trình, đóng góp của Thường trực HĐND Quận, Chủ tịch UBND quận, 100% Đại biểu đều thống nhất thông qua 04 Nghị quyết tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Chủ tịch HĐND Quận đề nghị các cơ quan, đơn vị và các phường thuộc Quận tiếp tục tập trung, nỗ lực với quyết tâm cao nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Quận./.

Một số hình ảnh tại kì họp:

 

Đ/c Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận điều hành phần thảo luận

Đ/c Nguyễn Mạnh Trình - UVBTVQU, Phó Chủ tịch UBND quận trình bày Tờ trình

Đ/c Vũ Xuân  Trường - QUV, Phó Chủ tịch UBND quận trình bày Tờ trình

Đ/c Tăng Quang Huy - QUV, Trưởng Ban KTXH HĐND quận trình bày báo cáo thẩm tra

Đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận phát biểu ý kiến