Tin tức - Sự kiện nổi bật

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày đăng 10/03/2023 | 14:49  | Lượt xem: 1428

Sáng ngày 09/03/2023, Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Long Biên tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời sơ kết công tác quý I năm 2023 và giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020 -2025 tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự và chỉ đạo hội nghịcó đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; đồng chí Nguyễn Thúy Hạnh - Phó Trưởng phòng Ban, Ngành, Sở và Đảng bộ trực thuộc, Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Đinh Thị Bích Nguyệt - QUV, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Quận ủy và 90 đại biểu là các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối; các đồng chí bí thư Chi bộ, chủ tịch HĐQT, giám đốc các doanh nghiệp có tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Quận.

 

 Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Để thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05-CT/TW; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Quận ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hướng đổi mới thiết thực, đây là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thắp hương tưởng niệm Báo công dâng Bác. Tham quan khu di tích qua những câu chuyện những hiện vật được lưu giữ về Bác, các thành viên trong đoàn đã hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách, lối sống, đức khiêm tốn giản dị, tinh thần cách mạng, vì nước vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó được tiếp thêm sức mạnh, lòng tự hào, ý thức trách nhiệm. Đảng bộ, các Chi bộ và toàn thể đảng viên trong khối quyết tâm phấn đấu học tập, rèn luyện, đoàn kết, năng động, sáng tạo Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

    

Tại khu di tích Hồ Chí Minh Đảng bộ Khối doanh nghiệp tổ chức Sơ kết công tác quý I năm 2023, Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đinh Thị Bích Nguyệt - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận trình bày báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ theo đó: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy, Đảng ủy Khối đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, sâu sát, kịp thời nắm bắt tình hình, trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, có sự đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả như triển khai việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, đạt tỷ lệ đảng viên tham gia trên 98%. Công tác phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp được coi trọng thực hiện, Đảng ủy phối hợp thành lập 12/8 chi bộ đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, vượt 150% kế hoạch. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm đẩy mạnh, đã kết nạp được 69/48 đảng viên mới (trong đó có 04 chủ doanh nghiệp), đạt 143,8 % kế hoạch, làm tốt công tác quản lý đảng viên.

Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã hoàn thành 100% kế hoạch và 95% Chi bộ đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Triển khai có hiệu quả việc thực hiện chủ đề công tác hằng năm của Thành phố và Quận; Tiếp tục thực hiện tốt việc kết nối, tiêu thụ sản phẩm nội Khối.  Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng hầu hết các doanh nghiệp trong Khối vẫn duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động. Công tác hoạt động nhân đạo, từ thiện đã được các Doanh nghiệp quan tâm ủng hộ được 474 triệu đồng và nhiều hiện vật hỗ trợ cho người nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận.

Hệ thống tổ chức của Đảng bộ khối doanh nghiệp Long Biên được tăng cường. Tính đến nay Đảng bộ có 72 chi bộ với 796 đảng viên, số chi bộ đã tăng 34 Chi bộ (89,5%), số đảng viên tăng 383 đồng chí (92,7%) tỷ lệ tăng rất cao so với ngày đầu thành lập.

Kết quả, nửa nhiệm kỳ qua Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Long Biên đã hoàn thành 10/10 chỉ tiêu Đại hội đề ra, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Vinh dự 5 năm liên tục, Đảng bộ khối DN quận Long Biên được công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Nhiều tập thể, cá nhân được Thành phố và Quận khen thưởng.

Năm 2023, Đảng ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ trực thuộc, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết và các văn bản chỉ đạo; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 của quận, chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Mạnh Điềm – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy ghi nhận và biểu dương, đánh giá rất cao thành tích nổi bật của Đảng bộ Khối trong giai đoạn 2020-2023, Đảng bộ đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu Đại hội, trong đó 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đảng ủy đã triển khai toàn diện, có hiệu quả các lĩnh vực công tác xây dựng đảng, đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, chủ động lựa chọn những vấn đề mới, vấn đề khó để tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; Đảng ủy đã làm tốt vai trò là cầu nối vững chắc giữa Quận ủy với các doanh nghiệp trong Khối và cũng là cầu nối giữa các doanh nghiệp, tạo điều kiện gắn bó với nhau. Đồng chí đề nghị, thời gian tới Đảng ủy Khối tập trung thực hiện tốt 10 chương trình công tác của Thành ủy, 3 chương trình công tác của Quận ủy và các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra. Tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, tập trung rà soát, sàng lọc đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 28 cuả Ban Bí thư. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch vững mạnh, góp phần hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quận Long Biên. Đồng chí Đinh Thị Bích Nguyệt – Bí thư Đảng ủy Khối đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, trong thời gian tới, Đảng bộ sẽ triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao với 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.Tại hội nghị đã biểu dương khen thưởng 10 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ giữa nhiệm kỳ và chỉ thị số 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị.

Một số hình ảnh tại hội nghị: