Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hội thảo "Lịch sử Đảng bộ quận Long Biên, giai đoạn 2013-2023"
Ngày đăng 28/02/2023 | 17:09  | Lượt xem: 685

Ngày 28/02/2023, Ban Thường vụ Quận uỷ Long Biên tổ chức Hội thảo lần 1 "Lịch sử Đảng bộ quận Long Biên, giai đoạn 2013-2023". Đồng chí Đường Hoài Nam - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận, chủ trì Hội thảo.

 

Đồng chí Đường Hoài Nam - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Quận chủ trì hội thảo

Cùng dự có đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội; Lãnh đạo các phòng Lý luận Chính trị - Lịch sử Đảng, phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội; các chuyên gia Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận uỷ, BCH Đảng bộ Quận; Thành viên Ban Sưu tầm, Ban Biên soạn cuốn sách.

Sau phần khai mạc, định hướng nội dung cơ bản cuộc Hội thảo của đồng chí Đường Hoài Nam - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận, Hội thảo đã được nghe và tiếp thu 10 ý kiến tham gia của các chuyên gia Viện Lịch sử Đảng và các đồng chí  uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ Quận khóa IV.

Các ý kiến góp ý cơ bản nhất trí với kết cấu và nội dung được nêu trong bản thảo cuốn sách. Đồng thời cũng đã chỉ ra một số nội dung cần điều chỉnh, bổ sung như: giới thiệu tổng quan về quận Long Biên, kết quả trọng tâm công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; thống nhất thời gian đánh giá kết quả, số liệu trên các lĩnh vực…

Đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đánh giá cao sự chỉ đạo, định hướng sát sao của Quận ủy trong quá trình biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ quận Long Biên, giai đoạn 2013-2023. Đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy, cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Quận ủy tiếp tục phối hợp với Viện lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hoàn thiện cuốn sách. Đồng thời, quan tâm công tác giáo dục truyền thống cách mạng và lịch sử Đảng bộ địa phương trong các trường học trên địa bàn Quận, góp phần vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận đã đánh giá nội dung bản thảo cuốn sách, đã xây dựng với kết cấu phù hợp; đảm bảo được các yêu cầu chính của một cuốn sách về lịch sử. Tiếp thu các ý kiến góp ý, đồng chí Bí thư Quận uỷ chỉ đạo cần tiếp tục thực hiện một số nội dung, cụ thể: Điều chỉnh thống nhất về bố cục trình bày các chương, tiết, tiểu tiết của cuốn sách; Bổ sung nội dung khái quát chung về quận Long Biên; đánh giá rõ những cách làm, kết quả mang tính chất đặc thù của Quận trên các lĩnh vực như xây dựng Đảng, cải cách hành chính. Tập trung phân tích rõ các bài học kinh nghiệm. Rà soát, điều chỉnh về thể thức và các số liệu được cập nhật đến tháng 6/2023.

Ngay sau Hội thảo, Ban Biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ quận Long Biên giai đoạn 2013-2023 sẽ tiếp thu và hoàn thiện, chuẩn bị nội dung Hội thảo lần thứ hai dự kiến vào tháng 4/2023.

Một số hình ảnh tại Hội thảo: