Tin tức - Sự kiện nổi bật

15 trường học công lập được lựa chọn lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu năm 2023
Ngày đăng 25/02/2023 | 07:46  | Lượt xem: 640

Ngày 24/02/2023, Quận ủy tổ chức hội nghị triển khai Bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của CBCCVC và Kế hoạch lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu năm 2023 tới bí thư chi bộ, hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn Quận.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ; đồng chí Hoàng Đức Vĩnh - Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Cùng dự có các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Quận ủy, phòng Nội vụ, phòng Giáo dục & Đào tạo Quận và 89 đồng chí Bí thư, Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập trên địa bàn quận.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, truyền đạt Bộ Tiêu chí mới, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Long Biên Vũ Thị Thân cho biết: Bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy, Quận ủy quản lý gồm 45 nội dung, đối với công chức, viên chức, người lao động gồm 30 nội dung. Mỗi nội dung được đánh giá theo thang điểm 10 thay vì 2 mức đạt và chưa đạt như trước.

Đồng chí trưởng ban Tổ chức triển khai các nội dung tại Hội nghị

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận triển khai kế hoạch lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các địa phương và một số trường học công lập trên địa bàn quận năm 2023. Đây là một việc mới, việc khó, chưa có tiền lệ, quận Long Biên sau một thời gian thí điểm đã mạnh dạn triển khai thực hiện trên diện rộng. Việc lấy ý kiến được triển khai với nguyên tắc  đảm bảo dân chủ, khách quan, đa chiều; công khai chủ trương, bảo mật thông tin. Từ kết quả góp ý, phát huy ưu điểm, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của người đứng đầu để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Quạn ủy triển khai các nội dung lấy ý kiến tại Hội nghị

Sau phần triển khai, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng -  QUV, Trưởng phòng Nội vụ đã điều hành phần lựa chọn ngẫu nhiên mỗi cấp học 05 trường theo hình thức gắp thăm để tiến hành tổ chức lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu vào tháng 5/2023. Kết quả, đã lựa chọn 15 trường: các trường mầm non Bắc Biên, Gia Quất, Giang Biên, Hoa Phượng, mầm non Phúc Đồng; các trường Tiểu học: Gia Thượng, Thạch Bàn A, Thạch Bàn B; Thanh Am; Thượng Thanh; các trường THCS: Ngọc Lâm, Sài Đồng, Phúc Đồng, Thượng Thanh,  Ngọc Thụy.

Kết quả bốc thăm các trường học công lập sẽ tổ chức lấy ý kiến năm 2023

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy yêu cầu các trường học nghiêm túc triển khai Bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức (sửa đổi và bổ sung). Người đứng đầu có định hướng, bồi dưỡng và tiến hành đánh giá cán bộ thực sự khách quan, công tâm, xác thực.

 Đồng chi Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

phát biểu kết luận tại Hội nghị

Đồng thời, quan tâm phổ biến tuyên truyền rộng rãi Kế hoạch 167-KH/QU ngày 27/01/2023 về triển khai lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu địa phương và các trường học công lập trên địa bàn quận Long Biên năm 2023 để chuẩn bị cho việc tổ chức lấy ý kiến vào tháng 5 đạt hiệu quả. Đồng chí cũng cho biết quận đang chỉ đạo xây dựng phần mềm lấy ý kiến góp ý cho người đứng đầu; phấn đấu đưa vào vận hành từ năm 2024, khi đó sẽ thực hiện đồng bộ ở các cơ quan, đơn vị thay vì chỉ thực hiện ở một số đơn vị bốc thăm như năm 2023.