Tin tức - Sự kiện nổi bật

Ban Tổ chức Thành uỷ làm việc với Ban Thường vụ Quận uỷ Long Biên về nhiệm vụ năm 2023
Ngày đăng 02/02/2023 | 11:31  | Lượt xem: 474

Ngày 31/01/2023, tại phòng họp số 1 Quận ủy, Ban Tổ chức Thành ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Quận uỷ Long Biên về kết quả thực hiện công tác năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Đồng chí Vũ Đức Bảo, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Doãn Toản, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ; các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ban Tổ chức Thành uỷ. Quận Long Biên có đồng chí Đường Hoài Nam - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Quận, Trưởng các đơn vị: Văn phòng Quận uỷ, Văn phòng HĐND&UBND, Nội vụ, Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Quận.

Năm 2022, Ban Thường vụ Quận uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đã có nhiều đổi mới, hiệu quả. Công tác xây dựng đảng đi vào chiều sâu và thực chất. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Một số nội dung mới, khó trong công tác xây dựng đảng đã được tổ chức thực hiện tốt. Quận đã triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định, đề án, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành uỷ, Ban Tổ chức Thành uỷ về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; sớm cụ thể hoá các chỉ tiêu, nhiệm vụ và duy trì kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện các chương trình công tác của Thành uỷ và 03 Chương trình công tác Quận uỷ nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

HĐND, UBND Quận tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành; kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh; hoàn thành toàn diện 16/16 chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH, QPAN (trong đó 04 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch Thành phố giao). Công tác cải cách hành chính duy trì hiệu quả. Quận đã tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện thí điểm mô hình Chính quyền đô thị; tiếp tục quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tổ dân phố có khu chung cư.

Hoạt động của khối vận hướng mạnh về cơ sở với nhiều mô hình, sáng kiến, sáng tạo hiệu quả nhất là thực hiện chủ đề công tác năm, phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an sinh xã hội.

Đ/c Vũ Đức Bảo - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy kết luận chỉ đạo

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Đức Bảo - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết của tập thể Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên, biểu dương các kết quả Quận đã đạt được năm 2022 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều mô hình, cách làm mới đã được Quận triển khai thực hiện hiệu quả. Quận Long Biên nói chung và ngành tổ chức xây dựng đảng của Quận nói riêng tiếp tục trong nhóm dẫn đầu trong phong trào thi đua của Thành phố.

Về nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ đề nghị Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên tiếp tục bám sát Quy chế làm việc đã ban hành; đổi mới hơn nữa phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quận. Đồng chí cũng đề nghị Quận uỷ, Ban Thường vụ Quận uỷ tập trung đánh giá một cách toàn diện, sâu sát về tiến độ, chất lượng thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng, các chương trình công tác toàn khoá của Thành uỷ, Quận uỷ nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các đề án, hướng dẫn, quy định của Trung ương, Thành phố về công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo ở một số cấp ủy cơ sở còn hạn chế về phương thức lãnh đạo, còn để tồn tại, khuyết điểm chậm khắc phục; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ hoạt động của Đảng bộ khối Doanh nghiệp Quận. Về công tác cán bộ, Đồng chí đề nghị Thường trực, Ban Thường vụ Quận uỷ tập trung chỉ đạo quyết liệt về công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định gắn với việc thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu đội ngũ theo khung năng lực vị trí việc làm, chuẩn bị nguồn nhân sự có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí cũng yêu cầu cấp uỷ, chính quyền quận Long Biên tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố; phối hợp chặt chẽ hơn với các sở ngành, đơn vị có liên quan; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao nhất là trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư xây dựng cơ bản./.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc: