Tin tức - Sự kiện nổi bật

Quận Long Biên triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố và Quận; nhiệm vụ kỷ niệm 20 năm thành lập Quận
Ngày đăng 13/01/2023 | 08:59  | Lượt xem: 430

Ngày 12/01/2023, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban lãnh đạo chủ chốt Quận và cơ sở: Triển khai Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố và Quận; nhiệm vụ kỷ niệm 20 năm thành lập Quận.

Đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Quận; các đồng chí Quận ủy viên theo dõi phường; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận. Đại biểu phường gồm có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo UBND, Chủ tịch MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường; Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã triển khai Kế hoạch số 159-KH/QU, ngày 11/01/2022 của Quận ủy Long Biên thực hiện chủ đề công tác của Thành phố năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; triển khai bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Long Biên (sửa đổi, bổ sung). Kế hoạch bao gồm 47 nội dung thực hiện bao gồm 03 nhóm nhiệm vụ lớn: (1) Công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng với 16 nội dung; (2) Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với 12 nội dung; (3) Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; sơ, tổng kết với 19 nội dung.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận đã triển khai Kế hoạch số 160-KH/QU, ngày 11/01/2023 về thực hiện chủ đề “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân và kỷ niệm 20 năm thành lập Quận” và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận. Kế hoạch đã xác định 17 chỉ tiêu thực hiện, (trong đó về chỉnh trang đô thị: 04 chỉ tiêu; Thực nhiện chăm lo đời sống nhân dân 13 chỉ tiêu) và 100 nhiệm vụ cụ thể, trong đó: Công tác tuyên truyền (11 nhiệm vụ); công tác chỉnh trang đô thị (25 nhiệm vụ); Công tác an sinh xã hội (52 nhiệm vụ); Công tác kiểm tra, giám sát (9 nhiệm vụ); Công tác thi đua khen thưởng (3 nhiệm vụ). Các nội dung chào mừng 20 năm ngày thành lập Quận bao gồm 20 dự án và 30 nhiệm vụ trọng tâm.

Đ/c Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủyChủ tịch HĐND Quận

kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy đề nghị các tổ chức, cá nhân chú trọng tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1. Ban Thường vụ Quận uỷ: Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc triển khai Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2023 của Thành phố và Quận đảm bảo quyết liệt, toàn diện và đồng bộ gắn với nhiệm vụ chính trị của Quận; chỉ đạo các cấp uỷ đảng phát  huy vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức,đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện. Sâu sát cơ sở, kịp thời chỉ đạo, cho ý kiến đối với những khó khăn, vướng mắc tại các địa phương, đơn vị, lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. HĐND Quận: tăng cường công tác giám sát các nội dung theo Kế hoạch của Quận uỷ thực hiện chủ đề công tác năm của Thành phố và Quận; nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; giải quyết các kiến nghị của cử tri theo đúng quy định.

3. UBND Quận: chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, đa dạng về hình thức, đảm bảo đầy đủ các nội dung; chú trọng việc thực hiện quy chế dân chủ trong 6 lĩnh vực Quận ban hành. Bám sát Kế hoạch 107-KH/QU của Quận uỷ, các nhiệm vụ thực hiện chào mừng 20 năm thành lập Quận; xây dựng Kế hoạch thực hiện đảm bảo rõ người, rõ việc và tiến độ công việc, nhất là đối với các công trình, dự án, chỉnh trang đô thị, các hoạt động trang trí tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,… Phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy các nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người dân trên địa bàn Quận. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát để kịp thời chỉ ra các tồn tại và yêu cầu khắc phục đối với các đơn vị liên quan. Phát động phong trào thi đua toàn Quận lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập Quận.

4. Các cơ quan Thường trực: tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm; định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy; phối hợp với các đơn vị tham mưu việc theo dõi, đánh giá và sơ, tổng kết theo quy định. Bám sát các nhiệm vụ theo Kế hoạch của Quận uỷ, triển khai đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc. Kịp thời báo cáo, xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Quận uỷ các nội dung theo thẩm quyền.

5. Các phòng, ban đơn vị thuộc Quận: căn cứ theo phân công nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch để thực hiện gắn với các nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị.

6. Các tổ chức cơ sở đảng: quán triệt Kế hoạch của Quận uỷ về thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố và Quận đến 100% cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn. Căn cứ Kế hoạch của Quận uỷ, chức năng nhiệm vụ và nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch tổ chức thưc hiện đảm bảo hiệu quả và phù hợp.

7. Đối với các nhiệm vụ chào mừng 20 năm thành lập Quận: các đơn vị bám sát các nội dung đã đăng ký để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đã đề ra; phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ để chào mừng 20 năm thành lập Quận với các thành tích, hoạt động cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa./.