Tin tức - Sự kiện nổi bật

Gần 12.000 đảng viên quận Long Biên đăng kí thành công phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”
Ngày đăng 12/01/2023 | 21:48  | Lượt xem: 976

Là một trong 8 đơn vị được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giao nhiệm vụ “làm điểm” triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” từ ngày 01/01/2023, ngay từ khi nhận nhiệm vụ, Đảng bộ quận Long Biên đã quyết liệt chỉ đạo triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và đạt được kết quả cao.

Ngay sau khi triển khai Kế hoạch số 144-KH/QU, ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy đã tập trung thực hiện kế hoạch, một số Đảng ủy phường khẩn trương thành lập tổ công tác hỗ trợ cài đặt đăng kí phần mềm, có nơi còn tổ chức “ngày hội ra quân” hỗ trợ cài đặt phần mềm “sổ tay đảng viên điện tử” với sự hỗ trợ đắc lực từ các đoàn viên thành niên, công chức, viên chức ở cơ sở.

Kết quả sau hơn 10 ngày triển khai thực hiện, đến hết ngày 10/01/2023, toàn Đảng bộ quận Long Biên đã có trên 11.700 đảng viên đã cài đặt thành công phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, nhiều tài khoản được kích hoạt và bắt đầu sử dụng. Đạt được kết quả trên là sự nỗ lực vào cuộc của Ban Thường vụ Quận ủy, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy cơ sở và quan trọng nhất là sự tin tưởng, đồng tâm, đồng lòng ủng hộ trong quá trình thực hiện của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ quận Long Biên./.

Một số ảnh cài đặt phần mềm “sổ tay đảng viên điện tử” tại các đơn vị: