Tin tức - Sự kiện nổi bật

Tổng kết chủ đề công tác năm 2022 “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB và chỉnh trang đô thị”.
Ngày đăng 05/12/2022 | 17:00  | Lượt xem: 230

Ngày 02/12/2022, Quận uỷ Long Biên tổ chức Hội nghị tổng kết chủ đề công tác năm 2022 “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB và chỉnh trang đô thị”.

Dự Hội nghị có đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản và đồng chí Thành uỷ viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn, cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân vận Thành uỷ.

Đ/c Nguyễn Doãn Toản - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

khen thưởng cho các tập thể, cá nhân quận Long Biên

Đ/c Đỗ Anh Tuấn - Thành uỷ viên, Trưởng Ban Dân vận Thành khen thưởng cho các tập thể, cá nhân quận Long Biên

Đại biểu Quận Long Biên có đồng chí Đường Hoài Nam - TUV, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Ngô Mạnh Điềm, Phó bí thư Thường trực Quận uỷ; đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Phó bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND Quận; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ; lãnh đạo UBND Quận và 14 phường; đại diện cấp uỷ cơ sở; lãnh đạo các phòng, Ban, ngành, UB MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Quận; đại diện các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu năm 2022; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm; 20 tác giả có bài viết tiêu biểu và 05 tập thể xuất sắc vòng chung khảo cuộc thi “Viết về điển hình Dân vận khéo trên địa bàn quận Long Biên” năm 2022.

Đ/c Đỗ Anh Tuấn - Thành uỷ viên, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn nhìn nhận thành công năm 2022 của Quận bắt nguồn từ việc dự báo chính xác tình hình, lựa chọn đúng chủ đề, ban hành Kế hoạch gắn với chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu; trong đó định hướng rõ các nhiệm vụ khó và sự cần thiết Khối vận vào cuộc. UBND Quận đã phát huy tích cực vai trò công tác dân vận chính quyền, tập trung chỉ đạo xây dựng, triển khai tiêu chí thi đua, đẩy mạnh việc tổ chức đối thoại trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Lực lượng công an Quận thường xuyên ra quân thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị tạo cho bộ mặt đô thị của Quận, cửa ngõ thủ đô xanh - sạch - đẹp - văn minh.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Quận uỷ bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Ban cán sự đảng UBND thành phố, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, công tác Dân vận chính quyền được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Quận đã rà soát, điều chỉnh bộ 06 QCDC trong các loại hình do Quận ban hành phù hợp với tình hình mới, làm căn cứ để chính quyền các cấp thực hiện, là cơ sở để giám sát đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ. Biên soạn Cẩm nang “Dân vận khéo trong lĩnh vực GPMB và chỉnh trang đô thị” làm tài liệu nâng cao kĩ năng dân vận khéo cho cán bộ dân vận. Xây dựng chuyên đề “Nâng cao hiệu quả Dân vận khéo từ cơ sở”, triển khai, phát hành tới 100% cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận tại cơ sở.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy đề nghị, thời gian tới, các cấp, các ngành, đặc biệt là các cơ quan trong hệ thống chính trị quận Long Biên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; vận động Nhân dân hiểu, thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp tới người dân; đặc biệt tăng cường thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU của Thành ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, các phong trào thi đua yêu nước, phát triển các mô hình “Dân vận khéo” tại cơ sở; kịp thời ghi nhận các điển hình tiên tiến, nhân rộng cách làm hay trên toàn địa bàn Quận.

Đ/c Đường Hoài Nam - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐNĐ Quận phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ, đồng chí Đường Hoài Nam - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận khẳng định trong thời gian tới, với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quận, Cấp uỷ, chính quyền từ Quận đến cơ sở sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; xây dựng Long Biên trở thành một Quận phát triển “xanh - sạch - đẹp - văn minh”.

Tại Hội nghị, Quận đã biểu dương, khen thưởng 80 mô hình Dân vận khéo tiêu biểu; 93 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức, triển khai chủ đề công tác năm của Quận; biểu dương 5 tập thể xuất sắc, 20 tác giả có bài viết tiêu biểu cuộc thi viết về điển hình dân vận khéo năm 2022 trên địa bàn quận Long Biên./.