Tin tức - Sự kiện nổi bật

Quận ủy Long biên tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với người đứng đầu 14 phường đợt II/2022
Ngày đăng 04/11/2022 | 16:49  | Lượt xem: 554

Thực hiện Kế hoạch số 104-KH/QU, ngày 11/02/2022 của Ban Thường về việc “Lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu các địa phương trên địa bàn quận Long Biên”, từ ngày 01/11 đến ngày 09/11/2022, Quận uỷ Long Biên tiến hành lấy ý kiến đợt 2/2022 đối với các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 14 Phường.

Dự chỉ đạo tại các hội nghị có đồng chí Ngô Mạnh Điềm – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Thế Thạch – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận.

Đ/c Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại phường Phúc Lợi

Tại đợt lấy ý kiến lần 2, có gần 1.000 đồng chí là cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường, bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy, Tổ trưởng, Trưởng ban CTMT TDP cho ý kiến góp ý đối với 25 đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND 14 Phường; Nội dung góp ý được cụ thể qua 20 nhóm vấn đề, mỗi nhóm vấn đề có 04 mức độ đánh giá (rất tốt, tốt, trung bình, yếu kém) tập trung đánh giá việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, thực hiện các tiêu chí chuyên nghiệp và vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Phát biểu quán triệt tại các địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ngô Mạnh Điềm và đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận đã khẳng định việc lấy ý kiến góp ý nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu mỗi địa phương trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Các đồng chí lãnh đạo Quận đề nghị người tham gia góp ý công tâm, khách quan, thẳng thắn cho ý kiến đánh giá trên tinh thần xây dựng; các đồng chí được góp ý cần coi đây là cơ hội để nhìn nhận lại mình một cách nghiêm túc và với tinh thần cầu thị, khiêm tốn.

Đ/c Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận

Sau khi lấy ý kiến, Quận ủy giao Ban Tuyên giáo Quận ủy tổng hợp kết quả, so sánh, đối chiếu với kết quả lấy ý kiến của đợt I, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy. Kết quả lấy ý kiến là một căn cứ quan trọng để xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm 2022.

Một số hình ảnh lấy ý kiến góp ý đối với người đứng đầu tại các địa phương: