Tin tức - Sự kiện nổi bật

Phòng chống tham nhũng "không dừng, không nghỉ, không có vùng cấm"
Ngày đăng 27/09/2022 | 15:12  | Lượt xem: 434

Ngày 27/9/2022, Ban Tuyên giáo Quận uỷ phối hợp với Trung tâm chính trị Quận tổ chức Hội nghị Báo cáo viên quý III năm 2022 với nội dung tuyên truyền một số vấn đề về phòng chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường - Vụ trưởng Vụ địa phương 1 - Ban Nội chính Trung ương trực tiếp làm Báo cáo viên tại lớp.

Dự Hội nghị có đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ; đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy, các phòng ban khối Nội chính quận (UBKT, VPQU, Thanh tra, Tư pháp, CAQ, BCHQS, TAND, VKSND, THADS); Các đồng chí Phó Bí thư thường trực, cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy 14 phường và hơn 240 đồng chí là Bí thư Chi bộ tổ dân phố, cộng tác viên dư luận xã hội Quận.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường - Vụ trưởng Vụ địa phương 1 - Ban Nội chính Trung ương

trực tiếp báo cáo viên tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Báo cáo viên đã thông tin về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua được Đảng và Nhà nước ta thực hiện kiên trì, bền bỉ, không  có vùng cấm, không có ngoại lệ và không ngừng nghỉ, được đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân ủng hộ, tin tưởng. Quan điểm, chủ trương phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta có nhiều điểm mới như: Phòng chống tham nhũng gắn với chống tiêu cực; Triển khai đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự; Chú trọng giáo dục liêm chính, sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của người đứng đầu; Đẩy mạnh kiểm soát quyền lực; Chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong các cơ quan có chức năng chống tham nhũng. Từ đó, từng bước mở rộng phạm vi phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước. Kiểm soát xung đột lợi ích, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng.

Các đại biểu dự Hội nghị

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận đã định hướng tuyên truyền về nội dung công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn Quận. Đồng chí nhấn mạnh các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên quận và cơ sở cần tiếp tục thông tin những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng là cơ sở để Nhân dân đồng tình, ủng hộ; tin tưởng chế độ xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với xã hội; đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái về công tác chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Tập trung tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng, Chương trình công tác số 10-CTr/TU của Thành uỷ và Kế hoạch số 50-KH/QU của Quận uỷ về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2021 - 2025”; Nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò, xác định trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn Quận trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt quan điểm “không thể, không dám, không muốn và không cần” tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.