Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hội nghị giao ban Thường trực HĐND với các ban, các tổ đại biểu HĐND Quận
Ngày đăng 15/09/2022 | 16:02  | Lượt xem: 202

Ngày 13/9/2022, Thường trực HĐND Quận tổ chức hội nghị giao ban với các ban, các tổ đại biểu HĐND Quận để phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 21/KH-HĐND ngày 19/8/2022 của Thường trực HĐND Quận thực hiện Đề án 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thàn phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”.

Đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND; trưởng, phó các ban HĐND Quận và các tổ trưởng, tổ phó tổ đại biểu HĐND Quận.

Thay mặt Thường trực HĐND Quận, đồng chí Đường Hoài Nam - Chủ tịch HĐND Quận đã phổ biến, quán triệt Kế hoạch  số 21/KH-HĐND ngày 19/8/2022 của Thường trực HĐND Quận về việc thực hiện Đề án15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy và triển khai các nhiệm vụ của kế hoạch thực hiện Đề án 15-ĐA/TU, kế hoạch 245/KH-ĐĐ ngày 06/6/2022 của Đảng đoàn HĐND Thành phố, kế hoạch 130-KH/QU ngày 28/7/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy trong 04 tháng cuối năm 2022. Trong đó tập trung vào các nội dung: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án; chủ động tham mưu, báo cáo kiện toàn về tổ chức bộ máy và hoạt động của HĐND Quận; công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hoạt động của các đại biểu HĐND; nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND Quận thông qua việc thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu về hoạt động giám sát, khảo sát; tổ chức phiên chất vấn, giải trình; tiếp xúc cử tri chuyên đề; tiếp công dân, công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ…

Đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận chủ trì Hội nghị

Tại nội dung thảo luận, trưởng, phó các ban cùng các đồng chí tổ trưởng, tổ phó tổ đại biểu đã có những ý kiến đóng góp sôi nổi đối với các hình thức triển khai, thực hiện kế hoạch 21/KH-HĐND ngày 19/8/2022 của Thường trực HĐND cũng như biểu nhiệm vụ trọng tâm trong 4 tháng cuối năm 2022 với tổng số 11 lượt ý kiến phát biểu.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ kết hợp nhuần nhuyễn chức trách nhiệm vụ cá nhân với trách nhiệm đại biểu HĐND.

2. Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền kế hoạch 130-KH/QU ngày 28/7/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy; kế hoạch 21/KH-HĐND ngày 19/8/2022 của Thường trực HĐND Quận về việc thực hiện Đề án 15 - ĐA/TU của Thành ủy. Thường trực và các ban HĐND Quận tăng cường trao đổi, thảo luận về kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động nhằm nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, đặc biệt trong hoạt động giám sát.

4. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo lịch; Kịp thời chuyển các nội dung đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân tới các cơ quan chức năng để giải quyết.

5. Xây dựng quy chế phối hợp giữa tổ đại biểu và UBND phường. Tổ đại biểu xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ 4 tháng cuối năm 2022 và năm 2023 gửi về Thường trực HĐND./.