Tin tức - Sự kiện nổi bật

Quận ủy Long Biên sơ kết thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy
Ngày đăng 08/09/2022 | 13:50  | Lượt xem: 4473

Sáng 08/9/2022, Quận ủy Long Biên tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017 và 6 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy

Đồng chí Đường Hoài Nam – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; các đồng chí đại diện các phòng chuyên môn của Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa IV, Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017 và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 14 phường thuộc Quận.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư thường trực Quận ủy đã tóm tắt kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017 và 6 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy, với một số kết quả nổi bật như: Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành 06 Kế hoạch về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU; Thông tri số 15-TT/QU, ngày 06/01/2017 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 16/12/2016 của Thành ủy Hà Nội; Thành lập và thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 & Chỉ thị 15 của Thành ủy. UBND Quận ban hành 06 kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy; 03 quy trình; Chỉ đạo UBKT Quận ủy bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị ở cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy, hàng năm, Ban thường vụ Quận ủy làm việc với 14 Đảng ủy phường và một số phòng, ban, ngành của quận trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng. Định kỳ hàng quý, tổ chức giao ban TCCS Đảng do đồng chí UVTV phụ trách thực hiện chủ trì. Ngoài ra, còn thực hiện việc giao ban chuyên đề với một số phường, phòng ban để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; Chỉ đạo xây dựng các chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy phù hợp với điều kiện thực tiễn của Quận; kết hợp việc thực hiện chương trình công tác toàn khóa của thành phố và chỉ đạo cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện. Kết hợp giữa tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến trong công tác quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, văn bản mới của Đảng, mở rộng thành phần tham dự, đảm bảo về thời gian, tỷ lệ đảng viên tham gia đạt trên 96%; cán bộ chủ chốt đạt 98%. Trên cơ sở hướng dẫn xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân, hàng năm có 100% Quận uỷ viên, thủ trưởng đơn vị thực hiện niêm yết công khai; 96,3% cán bộ, đảng viên cơ sở thực hiện việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng. 100% kế hoạch tu dưỡng của cán bộ diện Ban thường vụ quản lý đều được gửi về ủy ban MTTQ và các đoàn thể để giám sát. Giai đoạn 2016 - 2021, có 121 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Quận và gần 1.300 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng, biểu dương cấp cơ sở.

Thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ công chức hằng tháng, có cơ chế động viên khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2021, tiếp tục xây dựng tiêu chí chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từ quận tới cơ sở và thực hiện đánh giá hằng quý. Số CBCCVC, NLĐ đạt chuyên nghiệp trong 2 quý đầu năm 2022 là 1.773 người, tỷ lệ 18,6%.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn hệ thống cộng tác viên dư luận xã hội quận, cơ sở với trên 300 đồng chí. Đổi mới với nhiều kênh thông tin, nhiều hình thức nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội (thông tin nhanh, phát hiện sớm). Trong 6 năm qua, đã xử lý, giải quyết 593/608 nội dung dư luận nhân dân phản ánh, đạt 97,5%. Duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử Quận, trọng tâm là xây dựng và cập nhật chuyên mục "Đấu tranh với những quan điểm sai trái", đến nay đã cập nhật gần 100 bài viết, với hơn 75.000 lượt người xem. Ban hành 02 Hướng dẫn và 01 Kế hoạch về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận đã thực hiện thí điểm sinh hoạt trực tuyến ở các chi bộ có hoạt động phân tán. Phân công các đồng chí TTQU, BTV, QUV dự sinh hoạt với chi bộ theo quy định.

Quận ủy đã cụ thể hóa các nguyên tắc, quy định của Đảng vào quy chế làm việc của cấp ủy và thường xuyên rà soát sửa đổi, bổ sung; các nguyên tắc trong tổ chức, hoạt động của Đảng được thực hiện nghiêm túc, phát huy dân chủ trong thực hiện, cũng như trong thảo luận xây dựng nghị quyết. Tổ chức các hội nghị trao đổi, tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc các cơ sở đảng khối hành chính sự nghiệp, lượng vũ trang, trường học công lập, chất lượng sinh hoạt đã có sự chuyển biến rõ rệt. Công tác cán bộ được quan tâm, nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cơ sở đạt trên 28%, tỷ lệ trẻ đạt yêu cầu (gần 10%); trong 5 năm qua đã có 105 đồng chí được bổ sung tham gia cấp ủy; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm đối với 224 lượt cán bộ, giới thiệu ứng cử 65 lượt cán bộ, trong đó có 02 trường hợp luân chuyển; có 20/28 đồng chí bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND phường không là người địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, khối Cơ quan Đảng, đoàn thể Quận đã giảm 10% biên chế (từ 80 biên chế năm 2016 còn 72 biên chế năm 2020); Số biên chế khối cơ quan hành chính nhà nước có mặt luôn thấp hơn số biên chế được giao, so với năm 2016, biên chế năm 2021 của UBND quận đã giảm 35 trường hợp. Quận mở 67 lớp bồi dưỡng cho 4.417 lượt học viên là cán bộ đương chức, cán bộ quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý. Duy trì, nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị đối thoại cấp quận giữa Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân. MTTQ Quận và cơ sở đã phối hợp tổ chức 313 hội nghị đối thoại theo quyết định của Thành ủy, về tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Quận và cơ sở đã nhận được 1.948 ý kiến tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong 5 năm qua.

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU của Ban Bí thư, Quận đã chỉ đạo rà soát đối với những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, đã xóa tên, cho ra khỏi Đảng 78 trường hợp (Xóa tên 48; ra khỏi đảng 30). Chuyển 03 đảng bộ cơ sở thành chi bộ và chuyển giao về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận phù hợp thực tế; chuyển 01 chi bộ cơ sở  thành Đảng bộ cơ sở. Tổ chức các lớp tập huấn, các buổi trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 2.144 lượt cán bộ kiểm tra cơ sở và 3.203 lượt cấp ủy viên chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Bước đầu đã triển khai kiểm tra, giám sát một số nội dung, vụ việc phức tạp. Thông qua kiểm tra, giám sát, Quận ủy, UBKT Quận ủy đã xem xét, xử lý kỷ luật đối với 22 đảng viên.

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy, trong 6 năm đã tiếp 2.146 lượt 4.565 người; lãnh đạo Quận tiếp 1.085 lượt với 2.226 người. Tiếp nhận 5.189 đơn, đã giải quyết đơn thuộc thẩm quyền giải quyết UBND quận: 3370/3.432 đơn, đạt 98.2%.  Đã giải quyết 1.521/1557 đơn, đang giải quyết 36 vụ khiếu nại; 190/197 đơn tố cáo, đang giải quyết: 07 vụ thuộc thẩm quyền; giải quyết 51/53 đơn, thư do Ban Nội chính Thành ủy chuyển đến. Giai đoạn 2017-2022, trên địa bàn quận các đoàn đông người khiếu nại, tố cáo ít; Đã chỉ đạo giải quyết xong 13/14 vụ việc, một vụ không còn yếu tố phức tạp.

Đ/c Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư thường trực Quận ủy báo cáo kết quả thực hiện

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu tham luận đã thể hiện sự nhất trí cao đối với báo cáo do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trình bày, các ý kiến tiếp tục phân tích, làm rõ tồn tại, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đường Hoài Nam – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận đã ghi nhận những kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017 và 06 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư Quận ủy nhấn mạnh việc hiểu sâu sắc nội dung Nghị quyết và Chỉ thị trên; đồng chí yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, phát hiện các vấn đề bất cập, các mâu thuẫn tiềm ẩn thông qua các kênh thông tin của cấp ủy để chỉ đạo xử lý, giải quyết.

2. Thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy các cấp. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, phát huy dân chủ trong hoạt động của tổ chức đảng. Coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án số 11-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội.

3. Theo dõi, nắm bắt tình hình của các tổ chức cơ sở đảng để dự báo, xác định các vấn đề cần quan tâm. Chủ động triển khai Đề án của Thành ủy về “rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng ở Đảng bộ thành phố Hà Nội” theo Chỉ thị số 28-CT/TW của Bộ Chính trị.

4. Tiếp tục cụ thể hóa các văn bản về công tác cán bộ phù hợp với thực tiễn của Quận. Kết hợp thực hiện công tác luân chuyển cán bộ với việc củng cố, kiện toàn cán bộ chủ chốt ở cơ sở.

5. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua việc thực hiện Quyết định 2200-QĐ/TU, nhất là ở các địa bàn phát sinh vụ việc bức xúc. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; công tác giám sát đối với cán bộ, đảng viên theo Quy định 214-QĐ/TW của Ban Bí thư.

6. Dự báo đúng tình hình, chú trọng công tác nắm bắt, kịp thời tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp, không để phát sinh các vụ việc phức tạp mới. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, phân loại và giải quyết đơn thư theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

7. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Quận ủy, UBKT Quận ủy và cơ sở; chú trọng công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề, nhất là đối với những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm.

Đ/c Đường Hoài Nam - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận kết luận hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy đã biểu dương khen thưởng 5 đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.