Tin tức - Sự kiện nổi bật

Thường trực Quận ủy chúc mừng Ban Tuyên giáo Quận ủy nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống 1/8
Ngày đăng 01/08/2022 | 15:01  | Lượt xem: 1300

Sáng 1/8/2022, đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư thường trực Quận ủy đã chủ trì hội nghị chúc mừng, động viên cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Quận ủy nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2022).

Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thân - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; đồng chí Vũ Thị Thành - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Quận; đồng chí Đinh Thị Thu Hương - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận; đồng chí Vũ Thanh Quang - UVBTV, Chỉ huy trưởng BCHQS Quận. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, VPQU, TTCT; các phòng, ban, ngành, UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận; Đảng ủy khối Doanh nghiệp Quận.

Đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư thường trực Quận ủy - tặng hoa chúc mừng BTG Quận ủy

Thay mặt lãnh đạo Quận, đồng chí Phó Bí thư thường trực Quận ủy đã chúc mừng Ban Tuyên giáo Quận ủy nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống. Đồng chí nhấn mạnh, trong những tháng đầu năm 2022, toàn Quận đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Trong đó, có sự đóng góp tích cực của Ban Tuyên giáo  Quận ủy, nhất là chủ động tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, có nhiểu đổi mới, sáng tạo, đột phá phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, phát huy hiệu quả, vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư thường trực Quận ủy - phát biểu chúc mừng Ban Tuyên giáo Quận ủy

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đồng chí Phó Bí thư thường trực Quận ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Quận ủy tiếp tục phát huy truyền thống; chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị và chỉ đạo của Quận; tham mưu đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cụ thể là thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề nổi cộm ngay từ cơ sở; thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và thù địch theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lấy thông tin tích cực để đẩy lùi thông tin tiêu cực…Cùng với đó, tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước, thủ đô và các nhiệm vụ chính trị của Quận, nhất là kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên.

Đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy - phát biểu tại hội nghị

Thay mặt cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Quận ủy, đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đã cảm ơn sự quan tâm, động viên của Thường trực, Ban Thường vụ, các phòng, ban ngành của Quận. Đồng thời, khẳng định trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Quận ủy sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực cao hơn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Quận.

Một số hình ảnh các đơn vị chúc mừng Ban Tuyên giáo Quận ủy: