Tin tức - Sự kiện nổi bật

Lễ sinh hoạt dưới cờ tháng 7/2022 cơ quan Dân, Đảng
Ngày đăng 04/07/2022 | 13:12  | Lượt xem: 527

Sáng 04/7/2022, Cơ quan Dân, Đảng quận Long Biên tổ chức nghi lễ sinh hoạt dưới cờ định kỳ tuần đầu tiên của tháng. Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, LĐHĐ các Ban xây dựng đảng, VPQU, TTCT, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận. Đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Thủ trưởng cơ quan chủ trì buổi lễ.

Toàn cảnh lễ sinh hoạt dưới cờ

Được sự phân công của đồng chí chủ trì, sau nghi thức chào cờ, Văn phòng Quận ủy đã báo cáo một số kết quả đạt được của cơ quan Dân, Đảng trong tháng 6/2022:

* Kết quả công tác tham mưu

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6); Ngày môi trường thế giới (08/6); Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), Ngày gia đình Việt Nam (28/6);...

- Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; Tổng kết việc thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc lấy phiếu tín nhiệm với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Hội nghị quán triệt và triển khai Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”; Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 bằng hình thức trực tuyến.

- Tổ chức Hội nghị giao ban cụm cơ sở Đảng; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới ”.

- Tham mưu tổ chức các buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh và Quận đoàn về công tác chuẩn bị đại hội, nhiệm kỳ mới.

- Chuẩn bị tốt các nội dung tiếp 02 đoàn: Đoàn kiểm tra số Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy và  đoàn khảo sát của BCĐ thực hiện nghị quyết 09-NQ/TU về đánh giá tình hình hoạt động của Đảng ủy khối Doanh nghiệp.

*Kết quả thực hiện nội vụ cơ quan

+ Thực hiện dân chủ trong cơ quan: Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị: thực hiện nâng lương, phụ cấp định kỳ cho 02 người; Cử cán bộ đi học tập, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn: 09 đồng chí; CBCC,NLĐ cơ quan chấp hành nghiêm túc về chế độ nghỉ phép theo quy định. Thực hiện đúng quy định về chế độ họp của Cơ quan. Việc đánh giá CBCC,NLĐ trên phần mềm của Thành ủy thực hiện đảm bảo khách quan, đúng thời gian quy định.

+ Thực hiện các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan

- Các đơn vị thực hiện đúng quy định về sử dụng phòng họp, hội trường, điện, cơ sở vật chất và các trang thiết bị của cơ quan.

- Công tác quản lý, phục vụ, kiểm soát các trang thiết bị, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng các cuộc họp, hội nghị của Quận ủy và các đoàn thể quận. Cơ bản đã khắc phục kịp thời các trang thiết bị khi gặp sự cố.

- Cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan chấp hành nghiêm bộ quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế cơ quan, quy định về việc ra vào cổng cơ quan; thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không có CBCC,NLĐ cơ quan vi phạm bị xử lý.

- Duy trì tổ chức bếp ăn trưa đảm bảo an toàn vệ sinh, thực phẩm.

- Công tác an ninh trật tự tại cơ quan được đảm bảo. Tháng 6/2022 kiểm tra đăng ký: 378 lượt khách ra vào làm việc tại cơ quan QU-UBND và 291 lượt cán bộ, công chức, viên chức làm việc ngoài giờ.

* Hoạt động của các tổ chức đoàn thể

- Công đoàn cơ quan: Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6) cho con cán bộ, công chức Cơ quan phù hợp với tình hình thực tế. Triển khai vận động đóng góp, ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2022, với kinh phí vận động được 25.865.000đ.

- Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân được duy trì và phát huy hiệu quả. 

- Đoàn thanh niên Cơ quan: sơ kết hoạt động Đoàn Thanh niên cơ quan 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tổ chức lễ trưởng thành đoàn cho 05 đoàn viên; Chúc mừng các đoàn viên có ngày sinh nhật trong quý II; Duy trì hoạt động chăm sóc cây xanh khu vực hành lang và nhà vệ sinh cơ quan.

- Hội Cựu chiến binh cơ quan: Xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và chương trình công tác nhiệm kỳ 2022-2027. Duy trì lau dọn Nhà truyền thống của Quận đảm bảo.

Đ/c Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao thưởng cho các cá nhân đạt mức đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 6/2022

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã biểu dương và ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2022 của cán bộ, công chức, LĐHĐ cơ quan. Đồng chí cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2022:

1. Tham mưu tuyên truyền kịp thời các sự kiện lớn của Thủ đô, đất nước; tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong tháng 7/2022: 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam,… chủ đề công tác năm của Thành phố và Quận.

2. Tham mưu tổ chức Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết 6 tháng việc thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Quận; giao ban lãnh đạo chủ chốt Quận và phường gắn với sơ kết 01 năm thực hiện Thông tri số 03-TT/QU, ngày 22/4/2021 của Quận ủy “về tổ chức thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP, ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND Thành phố về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”.

3. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (Khóa XV) "về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới" trên địa bàn quận Long Biên; 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”; sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

4. Triển khai hiệu quả Kế hoạch 115-KH/QU, ngày 15/4/2022 về thực hiện mô hình điểm Dân vận khéo trong chỉnh trang đô thị năm 2022; duy trì công tác giám sát việc ra quân vệ sinh môi trường theo Kế hoạch 211-KH/QU, ngày 25/12/2019 của Quận ủy.

5. Tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Long Biên lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027.

6 Công tác nội vụ cơ quan:

- Công đoàn cơ quan:  Tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức là thương binh, con thương binh nhân ngày 27/7. Tiếp tục quan tâm các hoạt động thăm hỏi, sinh nhật, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đoàn viên công đoàn.

- Đoàn Thanh niên cơ quan: Chúc mừng sinh nhật đoàn viên có ngày sinh trong quý III; Phối hợp Hội cựu chiến binh cơ quan tổ chức thăm địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống cách mạng nhân dịp kỳ niệm ngày Thương Binh Liệt sỹ 27/7.

- Hội Cựu chiến binh CQ Dân, Đảng - UBND Quận: Tham gia Đại hội Hội Cựu chiến binh quận Long Biên lần thứ IV; phối hợp công tác với Đoàn thanh niên 2 cơ quan thăm địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống Cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tại buổi lễ, Công đoàn cơ quan đã chúc mừng và tặng quà cho 03 đồng chí đoàn viên công đoàn sinh nhật trong tháng 7/2022.

Thủ trưởng cơ quan trao quà sinh nhật tháng 7/2022 cho các đoàn viên công đoàn