Tin tức - Sự kiện nổi bật

Đại biểu HĐND Quận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 - HĐND Quận
Ngày đăng 24/06/2022 | 09:01  | Lượt xem: 223

Chiều ngày 22/6/2022, Đại biểu HĐND Quận đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 - HĐND Quận khoá IV tại 08 đơn vị bầu cử trên toàn Quận.

Dự các buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí Thường trực Quận uỷ, HĐND; Lãnh đạo UBND; Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận; Trưởng, phó các Ban HĐND; Các Đại biểu HĐND Quận khoá IV; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc quận; Thường trực Đảng uỷ, lãnh đạo UBND, Thường trực Uỷ ban MTTQ, các ngành, đoàn thể và gần 900 cử tri trên địa bàn Quận.

Tại các đơn vị bầu cử, các Tổ Đại biểu HĐND Quận trình bày báo cáo tóm kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, QPAN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 - HĐND Quận và thông báo công tác chuẩn bị, nội dung chương trình tổ chức kỳ họp thứ 4 - HĐND Quận khoá IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp thứ 4 - HĐND Quận khoá IV dự kiến diễn ra từ ngày 14/7 đến ngày 15/7/2022 để kiểm điểm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND quận, Uỷ ban MTTQ, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân Quận trình tại kỳ họp.

Theo báo cáo, kinh tế trên địa bàn tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá: tổng mức bán lẻ hàng hoá ước thực hiện 15.367 tỷ đồng, đạt 52,6 % KH, tăng 22,8% so cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 5.398/8.760 tỷ đồng, đạt 62% dự toán Thành phố giao, 83% so với cùng kỳ năm 2021. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, đầu tư XDCB, GPMB và tài nguyên, môi trường được quan tâm chỉ đạo; triển khai quyết liệt. Văn hoá, xã hội duy trì và phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo, chính sách xã hội thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng; công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính được quan tâm và triển khai có hiệu quả; quốc phòng an ninh được giữ vững và tăng cường; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại hội nghị, các cử tri đều nhất trí với nội dung báo cáo của UBND quận Long Biên về tình hình thực hiện những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 cũng như  ghi nhận đối với những kết quả mà quận Long Biên đã đạt được trên mọi mặt trong thời gian qua. Bên cạnh đó, trên tinh thần thẳng thắn xây dựng, đóng góp, các cử tri đã phát biểu bày tỏ những ý kiến, kiến nghị với Đại biểu HĐND Quận xung quanh các vấn đề như: Công tác chỉnh trang, cải tạo đối với các tuyến đường, ngõ, trên địa bàn Quận; Phản ánh những khu vực còn vi phạm về trật tự đô thị, công tác vệ sinh môi trường chưa được đảm bảo gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân; Việc cấp thoát nước khi mùa mưa đến; Đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn Quận; Việc cấp kinh phí hoạt động cho cơ sở chậm khi thực hiện chính quyền đô thị.

Thay mặt HĐND Quận, các Đại biểu đã tiếp thu, giải trình những vấn đề cử tri kiến nghị và đề nghị UBND phường kiểm tra, xử lý những vấn đề cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền; ghi nhận đầy đủ những ý kiến, kiến nghị liên quan đến thẩm quyền của Quận để tổng hợp và chuyển đến các phòng, ban, đơn vị liên quan xem xét giải quyết trả lời./.

* Một số hình ảnh tại các đơn vị tiếp xúc cử tri: