Tin tức - Sự kiện nổi bật

Giao ban chuyên đề về thực hiện công tác tổ chức xây dựng đảng ở cơ sở
Ngày đăng 05/05/2022 | 13:45  | Lượt xem: 1351

Chiều ngày 04/5/2022, Thường trực Quận ủy tổ chức giao ban chuyên đề về thực hiện công tác tổ chức xây dựng đảng ở cơ sở.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đường Hoài Nam - TUV, Bí thư Quận ủy, chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV Quận ủy, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy; đồng chí Vũ Thị Thành - UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận; đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Quận ủy; Phòng Nội vụ, Phòng Quản lý đô thị Quận và 14 đồng chí Bí thư Đảng ủy phường thuộc Quận.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trưởng ban Tổ chức Quận ủy báo cáo đánh giá kết quả thực hiện một số văn bản chỉ đạo của Quận ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng: Thông tri số 09-TT/QU ngày 30/9/2021 về “nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tổ dân phố có nhà chung cư trên địa bàn quận Long Biên”; Hướng dẫn số 09-HD/QU ngày 26/11/2021 về tăng cường công tác quản lý đảng viên và thực hiện việc rà soát, phát hiện, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; Kế hoạch số 108-KH/QU ngày 25/02/2022 thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU của Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới và Công văn số 552-CV/QU ngày 25/02/2022 triển khai Hướng dẫn số 04-HD/TU về thí điểm sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố theo tổ đảng ở các khu dân cư, khu chung cư và khu đô thị mới có đông đảng viên. Báo cáo đã đánh giá kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và một số nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới. Hội nghị cũng nghe 09 ý kiến phát biểu làm rõ các khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm triển khai nhiệm vụ ở cơ sở cũng như đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Quận ủy ghi nhận, biểu dương nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy các phường trong điều kiện vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 thời gian vừa qua, đồng thời, đồng chí cũng phân tích, chỉ đạo thực hiện một số giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Quận ủy yêu cầu: Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt đồng bộ các văn bản chỉ đạo nêu trên của Quận ủy, quan tâm thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiến hành rà soát, sàng lọc đảng viên theo các tiêu chí hướng dẫn của Quận ủy; thực hiện tốt các giải pháp nêu trong Thông tri số 05-TT/QU để nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở tổ dân phố có nhà chung cư. Đối với những khu vực tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, Đảng ủy phường liên quan chủ động nghiên cứu mẫu quy chế phối hợp giữa tổ trưởng dân phố với ban quản trị nhà chung cư của phường Giang Biên để kịp thời áp dụng, góp phần ổn định tình hình và hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: