Tin tức - Sự kiện nổi bật

Đảng ủy khối Doanh nghiệp Quận triển khai chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thí điểm sinh hoạt trực tuyến đối với chi bộ có đảng viên hoạt động phân tán”
Ngày đăng 29/04/2022 | 14:57  | Lượt xem: 962

Để thực hiện có hiệu quả Đề án số 11-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch 108-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy, Chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy Long Biên khóa IV, nhằm giúp cho các chi bộ thuộc Đảng bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt, Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Long Biên xây dựng Chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thí điểm sinh hoạt trực tuyến đối với chi bộ có đảng viên hoạt động phân tán thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Long Biên”. Ngày 29/4/2022, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Quận đã tổ chức hội nghị triển khai Chuyên đề đến các chi bộ thuộc Đảng bộ.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Khối và các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc. Đồng chí Đinh Thị Bích Nguyệt-Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Long Biên chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đinh Thị Bích Nguyệt, Bí thư Đảng ủy Khối triển khai Chuyên đề. Theo đó, Chuyên đề gồm có 4 phần chính, tập trung vào sự cần thiết để xây dựng Chuyên đề, đánh giá kỹ thực trạng của các chi bộ; đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và phân công  tổ chức thực hiện.

Chuyên đề nêu rõ, Đảng bộ Khối được thành lập, đi vào họat động được hơn 4 năm; trong thời gian qua đã không ngừng phát triển tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 69 chi bộ trực thuộc với 727 đảng viên (tăng 31 chi bộ, 314 đảng viên so với ngày đầu thành lập). Cùng với việc triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, việc duy trì nền nếp sinh hoạt, nâng cao chất lượng định kỳ hằng tháng của các chi bộ được Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ đặc biệt quan tâm. Về thực trạng chất lượng sinh hoạt, Chuyên đề đánh giá có 12 ưu điểm chính và 08 tồn tại chủ yếu về việc duy trì nề nếp sinh hoạt và chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chuyên đề nhấn mạnh, tuy đã đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng cao; nhưng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, những chi bộ có đảng viên đi công tác, làm việc phân tán ở các tỉnh, thành khác gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức sinh hoạt chi bộ; đặc biệt, trong điều kiện phòng, chống đại dịch Covid-19 hơn hai năm qua. Từ thực trạng đó, Chuyên đề đề ra 05 mục tiêu cụ thể và 08 nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, nêu cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy chi bộ, duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ (trước ngày mùng 10 hằng tháng); tập trung đổi mới nội dung và thực hiện nghiêm túc các quy trình, trình tự tiến hành sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết và công tác quản lý đảng viên và đặc biệt có giải pháp “thí điểm sinh hoạt trực tuyến đối với một số chi bộ có đảng viên hoạt động phân tán”; quan tâm củng cố kiện toàn cấp ủy chi bộ và đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho các cấp ủy chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Chuyên đề. Đảng ủy Khối lựa chọn 03 chi bộ làm thí điểm, sau đó đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng ra toàn Đảng bộ trong tháng 6/2022.

Đồng chí Đinh Thị Bích Nguyệt, Bí thư Đảng ủy Khối triển khai Chuyên đề

Hội nghị đã có 05 ý kiến phát biểu tham luận. Các đại biểu đều đồng tình nhất trí cao với các nội dung của Chuyên đề; đã được xây dựng công phu, khoa học. Đặc biệt, các đại biểu rất tâm đắc với những mục tiêu cụ thể, các giải pháp mới được triển khai rất đầy đủ, rõ ràng, giúp các chi bộ dễ triển khai thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Đảng ủy Khối đã chủ động, đề xuất, nghiên cứu xây dựng Chuyên đề. Chuyên đề được bố cục chặt chẽ, lấy ý kiến đóng góp của các các cấp để hoàn thiện. Xuất phát từ tình hình thực tế của các chi bộ, với tinh thần quyết tâm cao, Đảng ủy Khối đã đề ra được nhiều giải pháp mới giúp các chi bộ tháo gỡ khó khăn trong việc tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Đảng trong thời đại 4.0 và tình hình cụ thể của các chi bộ, đạt hiệu quả và tính khả thi cao. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối chỉ đạo các chi bộ quán triệt, triển khai Chuyên đề; Đảng ủy dự trực tiếp với ba chi bộ làm điểm, sau đó rút kinh nghiệm nhân rộng ra toàn Đảng bộ thực hiện có hiệu quả Chuyên đề, báo cáo kết quả thực hiện về Quận ủy để đánh giá chung.

Đồng chí Ngô Mạnh Điềm, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu chỉ đạo

Thay mặt Đảng ủy Khối và các đồng chí dự hội nghị, đồng chí Đinh Thị Bích Nguyệt-Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; trong thời gian tới Đảng bộ sẽ nghiêm túc triển khai có hiệu quả Chuyên đề và thực hiện toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch vững mạnh./. 

Một số hình ảnh tại hội nghị: