Tin tức - Sự kiện nổi bật

Kỳ họp chuyên đề HĐND Quận khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 27/04/2022 | 13:55  | Lượt xem: 1535

Sáng ngày 27/4/2022, HĐND quận Long Biên tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền của HĐND

Dự kỳ họp có đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận cùng toàn thể các đồng chí Uỷ viên BTV Quận uỷ; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND; Trưởng, Phó các Ban HĐND; Đại biểu HĐND Quận khoá IV; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Văn hóa & Thông tin, Giáo dục & đào tạo; Giám đốc: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Kho bạc nhà nước, Trung tâm Y tế và Chủ tịch 14 phường trên địa bàn Quận.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đường Hoài Nam - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận cho biết, Năm 2022 được xác định là “năm bản lề” trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của quận Long Biên. Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện Chủ đề năm của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, triển khai các Chương trình toàn khóa của Thành ủy Hà Nội, các Chương trình hành động về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và năm 2022; Quận tiếp tục tập trung triển khai thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị” với quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2022.

 

Đ/c Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận phát biểu khai mạc kỳ họp 

 

Căn cứ vào tình hình, yêu cầu thực tiễn của Quận, trên cơ sở thống nhất với Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ Quận và báo cáo xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Quận uỷ, tại kỳ họp này, HĐND Quận đã tập trung xem xét đối với 08 nội dung: (1) Phê  duyệt chủ trương đầu tư 13 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 01 dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp Quận sử dụng ngân sách quận Long Biên; (2) Cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp Thành phố sử dụng nguồn vốn từ ngân sách quận Long Biên; (3) Bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách Quận năm 2022; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của quận Long Biên; (4) Phê duyệt phương án ứng từ ngân sách quận Long Biên để chi trả kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án”Đầu tư điều chỉnh nút giao giữa dự án cầu Thanh Trì với Quốc lộ 5 - Thành phố Hà Nội”; (5) Cho ý kiến về việc hỗ trợ kinh phí cải tạo, sửa chữa trụ sở Công an quận Long Biên; (6) Cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở Tòa án quận Long Biên, Thành phố Hà Nội; (7) Phê duyệt bổ sung kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc quận Long Biên (Đợt 1-năm 2022) ; (8) Phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, hướng tới chuyển đổi số quận Long Biên giai đoạn 2022-2026”.

Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND Quận, đồng chí Nguyễn Mạnh Trình, Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND Quận và đồng chí Vũ Xuân Trường, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Quận trình bày các Tờ trình của UBND Quận tới kỳ họp. Trên cơ sở tờ trình của UBND Quận, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến giải trình, đóng góp của Thường trực HĐND Quận, Chủ tịch UBND quận, 100% Đại biểu đều thống nhất thông qua 08 Nghị quyết tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Chủ tịch HĐND Quận nhấn mạnh: UBND quận tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, để các dự án, công trình sớm được triển khai xây dựng đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Thường trực, các Ban, các Tổ Đại biểu, Đại biểu HĐND quận cần tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện, bám sát tinh thần của chủ đề công tác năm 2022 Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị./.