Tin tức - Sự kiện nổi bật

UBND quận Long Biên tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022
Ngày đăng 24/03/2022 | 15:12  | Lượt xem: 3029

Chiều 24/3/2022, UBND quận Long Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022; công tác giáo dục Quốc phòng-an ninh; công tác phòng không nhân dân năm 2021

Hội nghị được tổ chức tại hội trường Quận ủy. Dự và chỉ đạo hội nghị có đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận; đồng chí Vũ Thị Thành - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Quận.

Đồng chí Trung tá Tạ Văn Hải-PCHT Ban CHQS quận thông qua báo cáo tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022,  công tác GD QP-AN và công tác PKND
Đồng chí Trung tá Tạ Văn Hải- Phó CHT Ban CHQS quận thông qua báo cáo tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, công tác GD QP-AN và công tác PKND

 

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 tiếp tục được Quận ủy, HĐND, UBND quận quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, cơ quan tham mưu phát huy tốt vai trò trong tham mưu, phối hợp các ngành, đoàn thể quận, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện đúng quy trình, các bước như: quản lý, nắm chắc số lượng, chất lượng công dân bước vào độ tuổi gọi nhập ngũ; tổ chức rà soát, xét duyệt sơ tuyển sức khỏe ở cơ sở, khám sức khỏe theo đúng quy định. Tổng số thanh niên đã tham gia sơ tuyển là 2030 trường hợp, trong đó 458 thanh niên có trình độ từ Trung học chuyên nghiệp trở lên. Tổ chức huy động khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho 343 công dân (312 quân sự, 31 công an) đạt 100%. Tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân và tổ chức giao quân theo chỉ đạo của Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; chủ động nắm chất lượng chính trị, tư tưởng của công dân trước khi chốt quân số phát lệnh gọi nhập ngũ. Các hoạt động gặp mặt, giao nhiệm vụ, tặng quà, động viên tân binh được chỉ đạo thực hiện tốt từ quận đến cơ sở bảo đảm chu đáo, chặt chẽ. Năm 2022, quận đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân Thành phố giao, trong đó 78/78 công dân nhập ngũ quân đội và 21 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Trong suốt quá trình khám tuyển và giao nhận quân, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Về công tác phòng không nhân dân, đã quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 74 của Chính phủ về PKND và Thông tư 06 của Bộ trưởng BQP; thực hiện tốt công tác phối hợp với các phòng, ban, ngành địa phương làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PKND; LLVT quận Long Biên duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ phòng không nhân dân, tổ chức phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Quân đội trên địa bàn xử trí chính xác, kịp thời các tình huống tác chiến phòng không theo Chỉ lệnh số 750/CL-TM. Trong năm 2021, Ban CHQS đã phối hợp với Công an phát hiện và thu giữ 02 thiết bị bay không người lái UAV và xử lý theo đúng quy định.

Về công tác giáo dục quốc phòng an ninh: Hội đồng giáo dục QP&AN quận thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đủ số lượng, đúng thành phần. Hoạt động của Hội đồng Giáo dục QP&AN quận thực hiện theo đúng quy chế, bám sát sự lãnh đạo của Quận ủy, chỉ đạo của UBND quận. Chỉ đạo các cơ sở xây dựng kế hoạch công tác, rà soát các đối tượng 3, 4 chưa tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN; tổ chức bồi dưỡng theo phân cấp; đã tổ chức được 36 lớp, cập nhật kiến thức QP&AN cho 973 đối tượng 4, đối tượng 4 mở rộng, đúng nội dung, chương trình kế hoạch đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận đã biểu dương những kết quả đã đạt được và nhấn mạnh: trong thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp trên về Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật Công an nhân dân; công tác giáo dục quốc phòng an ninh và công tác phòng không nhân dân góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương. Phát huy tốt vai trò của cơ quan thường trực các Ban chỉ đạo, Hội đồng NVQS, Hội đồng GDQP&AN các cấp. Tăng cường quản lý Nhà nước phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, có biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban CHQS quận là cơ quan thường trực giúp Ban chỉ đạo, Hội đồng NVQS, Hội đồng GDQP&AN quận tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả theo phân cấp thực hiện công tác phòng không nhân dân ở địa phương nói riêng bảo đảm phù hợp đặc điểm tình hình và tính chất hệ thống công trình ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà-Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận phát biểu chỉ đạo Hội nghị và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà-Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận phát biểu chỉ đạo hội nghị và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Tại hội nghị, UBND quận đã khen thưởng 08 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2022; khen thưởng 04 tập thể trong công tác phòng không nhân dân và 07 tập thể có thành tích trong công tác giáo dục quốc phòng-an ninh năm 2021.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận trao thưởng cho các tập thể
Đ/c Vũ Thanh Quang - UVTV Quận ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS Quận trao thưởng cho các tập thể 
Đ/c Nguyễn Thế Thạch - UVTV Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT Quận trao thưởng cho các tập thể