Tin tức - Sự kiện nổi bật

Long Biên: Hơn 200 cán bộ chủ chốt tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Ngày đăng 11/12/2021 | 08:33  | Lượt xem: 1336

Sáng 09/12/2021, Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu chính đặt tại Hội trường Diên Hồng, toà nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo và chủ trì hội nghị.

Quang cảnh tại điểm cầu Hội trường Quận ủy

Tiếp sóng trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy Hà Nội, quận Long Biên triển khai hội nghị tại 16 điểm cầu. Điểm cầu Hội trường Quận ủy có đồng chí Ngô Mạnh Điềm – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Quận ủy, Trưởng các phòng, ban, ngành thuộc Quận, Phó các ban Xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Quận. Đảng viên cơ quan Dân, Đảng được triệu tập tại phòng họp số 2 Quận ủy. Tại điểm cầu 14 phường có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng các đoàn thể phường tham dự.

Cán bộ chủ chốt Quận dự hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày Báo cáo những nội dung chủ yếu về Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ căn cứ lý luận, thực tiễn cũng như yêu cầu mới đặt ra trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Tổng Bí thư khẳng định: sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta và công tác xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt của Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. 

Suốt hơn 90 năm qua, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín, lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tạo được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng bên cạnh những kết quả, thành tựu đã đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng cũng còn những hạn chế, khuyết điểm. Do đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu phải nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức để lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững. 

Toàn Đảng, toàn dân phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận số 21; nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo; khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị. Có sự phân công trách nhiệm cụ thể, tránh hời hợt, hình thức. 

Phải thực hiện đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, đấu tranh mạnh mẽ với các biểu hiện, hành vi vi phạm đạo đức, lỗi sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa, hành vi tham nhũng, tiêu cực. Cần mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng bày tỏ tin tưởng với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, đồng tình, đặt nhiều kỳ vọng của nhân dân, Đảng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và các Nghị quyết, Quyết định khác, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là đạo đức, là văn minh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức, nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Hình ảnh tại điểm cầu một số phường: