Tin tức - Sự kiện nổi bật

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 - HĐND quận
Ngày đăng 26/11/2021 | 15:27  | Lượt xem: 821

Từ ngày 25/11 đến ngày 26/11/2021, Đại biểu HĐND quận đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 - HĐND quận khoá IV tại 08 đơn vị bầu cử trên toàn quận.

Do tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự các buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí Thường trực Quận uỷ, HĐND; Lãnh đạo UBND; Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận; Trưởng, phó các Ban HĐND; Các Đại biểu HĐND quận khoá IV; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc quận; Thường trực Đảng uỷ, lãnh đạo UBND, Thường trực Uỷ ban MTTQ, các ngành, đoàn thể và đại diện cử tri 14 phường trên địa bàn.

Tại các đơn vị bầu cử, các Tổ Đại biểu HĐND quận trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ANQP năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; báo cáo trả lởi kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ II - HĐND quận và thông báo công tác chuẩn bị, nội dung chương trình tổ chức kỳ họp thứ 3 - HĐND quận khoá IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp thứ 3 - HĐND quận khoá IV dự kiến diễn ra từ ngày 16/12 đến ngày 17/12/2021 để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết HĐND quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP năm 2021 và quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND quận, Uỷ ban MTTQ, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân quận trình tại kỳ họp.

Tại hội nghị, các cử tri đều nhất trí với nội dung báo cáo của UBND quận Long Biên về tình hình thực hiện những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 cũng như bày tỏ sự ghi nhận đối với những thành tựu mà quận Long Biên đã đạt được trên mọi mặt trong thời gian qua. Bên cạnh đó, trên tinh thần thẳng thắn xây dựng, đóng góp, các cử tri đã phát biểu bày tỏ những ý kiến, kiến nghị với Đại biểu HĐND quận xung quanh các vấn đề như: Công tác chỉnh trang, cải tạo đối với các tuyến đường, ngõ, khu tập thể đã xuống cấp trên địa bàn quận; Phản ánh những khu vực còn vi phạm về trật tự đô thị, công tác vệ sinh môi trường chưa được đảm bảo gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân; Công tác đầu tư, tu bổ, tôn tạo và gìn giữ giá trị các di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn; Đề nghị giải quyết nhanh, không để tồn đọng đơn thư đảm bảo ổn định đời sống nhân dân; Vấn đề thu hồi đất đai, quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Thay mặt HĐND quận, các Đại biểu đã tiếp thu, giải trình những vấn đề cử tri kiến nghị và đề nghị UBND phường kiểm tra, xử lý những vấn đề cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền; ghi nhận đầy đủ những ý kiến, kiến nghị liên quan đến thẩm quyền của Quận để tổng hợp và chuyển đến các phòng, ban, ngành chức năng xem xét giải quyết trả lời đối với cử tri../.

* Một số hình ảnh tại các đơn vị tiếp xúc cử tri: