Tin tức - Sự kiện nổi bật

Chuyển giao Chi bộ Công ty cổ phần Cầu 12-Cienco 1 về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận
Ngày đăng 24/11/2021 | 14:00  | Lượt xem: 1238

Sáng ngày 24/11/2021, tại phòng họp số 1 Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên.

Dự và chủ trì hội nghị đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Quận ủy; đồng chí Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận cùng cấp ủy Chi bộ Công ty cổ phần Cầu 12-Cienco1.

Tại hội nghị, đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Quận ủy đã công bố Quyết định của Quận ủy về việc chuyển Đảng bộ cơ sở Công ty cổ phần Cầu 12-Cienco 1 thành chi bộ và chuyển giao về trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Quận. Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp công bố Quyết định chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư Chi bộ Công ty cổ phần Cầu 12-Cienco 1.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã đánh giá việc chuyển đổi mô hình tổ chức đảng đối với Công ty cổ phần Cầu 12-Cienco 1 là một nội dung quan trọng trong việc củng cố, sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng theo Nghị quyết 09-NQ/TU và Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Đồng chí giao cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận chỉ đạo, hướng dẫn Chi bộ Công ty cổ phần Cầu 12-Cienco 1 tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Kịp thời tổ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021, bảo đảm tiến độ thời gian; Xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của chi bộ, quy chế phối hợp với chủ doanh nghiệp, giai đoạn 2021-2022; quan tâm, xây dựng chi bộ đảng và đảng viên hằng năm đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên; chú trọng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới. Lãnh đạo đảng viên, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đồng thời phối hợp lãnh đạo Công ty chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển./.

Một số hình ảnh Hội nghị: