Tin tức - Sự kiện nổi bật

Quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Trung ương và Thành ủy về xây dựng Đảng đến 226 cán bộ chủ chốt Quận và cơ sở
Ngày đăng 20/11/2021 | 19:22  | Lượt xem: 1670

Ngày 18/11/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn thành phố quán triệt, triển khai một số văn bản mới ban hành của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về công tác xây dựng Đảng. Quận Long Biên đã tổ chức tiếp sóng trực tuyến với 15 điểm cầu tại Hội trường Quận ủy và 14 phường

Quang cảnh tại điểm cầu Hội trường Quận ủy

Chủ trì tại điểm cầu Quận ủy có đồng chí Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Ngô Mạnh Điềm – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Quận; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy; Ban chấp hành Đảng bộ Quận; Trưởng, phó các phòng, ban, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận.

Tại điểm cầu 14 phường có đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Phường, Trưởng đoàn thể CT - XH phường.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông thông tin về 3 văn bản mới ban hành

Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông thông tin về 3 văn bản mới ban hành gồm: Quy định số 24-QĐ/TƯ ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TƯ ngày 28-9-2021 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 41-QĐ/TƯ ngày 3-11-2021 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Cũng trong buổi sáng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà đã truyền đạt Quy định số 22-QĐ/TƯ ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Quy định số 37-QĐ/TƯ ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. 

Chiều cùng ngày, hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy thông tin, truyền đạt 5 văn bản mới ban hành của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Đó là: Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31-5-2021 về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo"; Quy định số 04-QĐ/TU ngày 11-8-2021 về “Quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Quy định số 07-QĐ/TU ngày 17-11-2021 về “Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố”; Quyết định số 1841-QĐ/TU ngày 28-10-2021 về ban hành Quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố; Quy định số 05-QĐ/TU ngày 16-8-2021 về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng khác của thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận, chỉ đạo tại hội nghị.

Tại 15 điểm cầu của Quận, hội nghị được diễn ra nghiêm túc, thành phần tham dự đầy đủ, đường truyền kết nối ổn định, âm thanh, hình ảnh đảm bảo. 100% các đồng chí vắng đều có phép, tỷ lệ tham dự học tập đạt 95.8%.

Hình ảnh một số điểm cầu tại phường: